Специалист Диспечиране - гр. София

Поддръжка и изграждане на мрежата
Задължения

VIVACOM е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.

 

ОТГОВОРНОСТИ

 • Приема постъпилите заявки
 • Извършва проверка и анализ на детайлите в Информационните системи
 • Извършва предварителни тестове на услугата (в зависимост от заявката и при необходимост) чрез определени WEB и други приложения
 • Ескалира/ насочва заявки към съответните екипи и координира цялостния процес наразрешаване на заявките
 • Проследява статуса на заявката до нейното приключване
 • Извършва промени в логическото описание на мрежата – промяна в материалните запаси по заявка от екипите и уведомява заявителя
 • Изготвя регулярни и при поискване отчети и справки за текущите проблеми и техния статус
 • Спазва и прилага процесите и процедурите по отношение на разрешаването на проблемите

 

Позицията е по заместване


Умения и Квалификации
 • Средно техническо или висше образование, степен Бакалавър, специалност Телекомуникации, Информационни технологии или Радиоелектроника
 • Опит при работа с клиенти, опит в кол център е предимство
 • Много добра компютърна грамотност ( MS Office)
 • Отлични комуникационни умения
 • Клиентски ориентирано поведение
 • Работа на смени на пълен работен ден (смените са в рамките от 07 - 22.00 часа)

Допълнителна информация
 • Професионално развитие в най-голямата и високотехнологична телекомуникационна компания в България
 • Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
 • Много добри възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати
 • Разнообразни и конкурентни допълнителни придобивки

Начин на кандидатстване

Моля, натиснете бутон „Кандидатствай”, за да изпратите автобиография и мотивационно писмо за позицията не по-късно от 23 февруари 2018г. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.


Каталог
към контакти