Специалист Наблюдение – IP/MAN, NOC

Поддръжка и изграждане на мрежата

VIVACOM е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.

  

За дирекция Експлоатация и поддръжка на мрежата ние търсим опитен и мотивиран кандидат, който да заеме позиция Специалист Наблюдение – IP/MAN, NOC.

  

ОТГОВОРНОСТИ

  

 • Отговаря за идентифициране, диагностициране и разследване на инцидент
 • Определя сферата на въздействие при възникване на проблем
 • Осигурява първо ниво на диагностика и техническа поддръжка на мрежата
 • Следва процедурите за проблем и инцидент мениджмънт
 • Координира и подпомага участниците при разрешаване на инциденти
 • Осигурява поддържането на мрежовите ключови показатели (KPI) и качеството на услугите (SLA)в договорените норми
 • Участва в развитието и внедряването на нови системи за регистриране и обработка на инциденти

  

ИЗИСКВАНИЯ

  

 • Висше техническо образование - степен Бакалавър в сферата на телекомуникации или информационни технологии
 • Професионален опит - минимум една година в областта на управление и поддръжка на IP мрежи
 • Познаване на съвременните мрежи – архитектура, елементи, интерфейси, протоколи и системи за сигурност, съответните услуги и системи за управлениеи наблюдение
 • Познаване на различни видове оборудване в IP/MAN мрежа: Huawei, Alcatel, Cisco
 • Много добро ниво на познаване на различните видове мрежови протоколи: TCP/IP,OSI protocols, MPLS, IPSec, PPTP, L2TP, OSPF, BGP,DHCP, DNS, SIP, SNMP, SMTP, Telnet и др.
 • Добро ниво на ползване на английски език /писмено и говоримо/ се счита за предимство
 • Много добри компютърни умения – MS Office и работа със специализиран софтуер
 • Способност за екипна работа в динамична среда, проактивност и аналитичност

Ние Ви предлагаме

  

 • Професионално развитие в най-голямата и високо технологична телекомуникационна компания в България
 • Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
 • Много добри възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати
 • Разнообразни и конкурентни допълнителни придобивки

   

Начин на кандидатстване

 

Моля, натиснете бутон „Кандидатствай”, за да изпратите автобиография и мотивационно писмо за позицията не по-късно от 19 декември 2018 г.

 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.


Каталог
към контакти