Вътрешен одитор – Технически профил

Вътрешен одит

VIVACOM е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.

  

ОТГОВОРНОСТИ

 

 • Извършва вътрешен одит на всички технически функции в компанията съгласно одиторски стандарти и стандарти за качество
 • Извършва одити на системи/процеси и предоставя комплексни оценки на рисковете
 • Оптимизира процеси във всички технически области
 • Анализира причините за наличните отрицателни резултати от проведените вътрешни одити в техническите функции
 • Изготвя документация от направените вътрешни проверки и представя резултатите пред мениджмънта

  

ИЗИСКВАНИЯ

 

 • Висше образование в областта на телекомуникациите, ИТ или други сходни инженерни позиции
 • Минимум 1 година професионален опит на подобна позиция
 • Професионален опит в сферата на телекомуникациите ще се счита за предимство
 • Отлични познания в Excel
 • Отлично владеене на английски език
 • Аналитични способности и коректност при работа с данни
 • Умения за работа под напрежение и в срокове
 • Комуникативност

  

Ние Ви предлагаме

  

 • Професионално развитие в най-голямата и високо технологична телекомуникационна компания в България
 • Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
 • Много добри възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати
 • Разнообразни и конкурентни допълнителни придобивки

  

Начин на кандидатстване

  

Моля, натиснете бутон „Кандидатствай”, за да изпратите автобиография и мотивационно писмо за позицията не по-късно от 30 април 2019 г.

   

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 


Каталог
към контакти