Специалист Системно Администриране и Наблюдение

Информационни технологии

VIVACOM е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.

   

ОТГОВОРНОСТИ

  

 • Осъществява непрекъснато наблюдение и контрол на системите на VIVACOM
 • Инсталира и поддържа продукти от фамилията HP Open View – Operations Manager for UNIX, Business Service Manager, SiteScope, Performance Manager, Reporter, uCMDB, Load Runner, HP NNMi
 • Инсталира и конфигурира HP Open View агенти на наблюдаваните сървъри
 • Създава и модифицира модели за наблюдение
 • Генерира стандартни и модифицирани рапорти за натоварването на наблюдаваните сървъри
 • Създава тестови сценарии за автоматична проверка работоспособността на приложения
 • Работи на смени

   

ИЗИСКВАНИЯ

  

 • Висше образование, степен Бакалавър, техническа специалност
 • Познания в сферата на UNIX/Linux/Windows
 • Опит със скриптови езици Bash/Perl и MS Visual Basic ще се счита за предимство
 • Опит с продукти за мониторинг на сървъри и приложения ще се счита за предимство
 • Опит с продукти от фамилията HP Open View ще се счита за предимство
 • Добро владеене на английски език – писмено и говоримо
 • Умения за работа в екип

   

Ние Ви предлагаме

   

 • Професионално развитие в най-голямата и високо технологична телекомуникационна компания в България
 • Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
 • Много добри възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати
 • Разнообразни и конкурентни допълнителни придобивки

   

Начин на кандидатстване

   

Моля, натиснете бутон „Кандидатствай”, за да изпратите автобиография и мотивационно писмо за позицията не по-късно от 22 април 2019 г.

 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 


Каталог
към контакти