Системен администратор OSS системи, техническа поддръжка – гр. София

Поддръжка и изграждане на мрежата

VIVACOM е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.

  

ОТГОВОРНОСТИ

  

 • Администрира, конфигурира и управлява OSS системите
 • Извършва ежедневен мониторинг на системите, проверява за интегритет и достъпност на хардуера, сървърните ресурси, ключови процеси, преглежда системните и приложните логове
 • Осигурява второ ниво на поддръжка и решаване на проблеми на OSS системите. Извършва архивиране на данните според заложените процедури
 • Създава, променя и изтрива потребителски акаунти
 • Ескалира проблеми към доставчици на оборудване
 • Участва в обновяването на софтуера и хардуера на платформите, съгласно инструкциите на производителите
 • Планира и изпълнява приемни тестове и утвърждава изправността на системите след обновяване на софтуера и хардуера и след внедряване на нови услуги

  

ИЗИСКВАНИЯ

  

 • Висше техническо образование – Телекомуникации или Информационни технологии
 • Опит в инсталиране и администриране на Linux OS (Suse/RedHat)
 • Опит в инсталиране и поддръжка на виртуални среди
 • Умения и опит в писане на shell scripts, Perl или Python
 • Познания за администриране на база данни, писане на SQL заявки
 • Добро ниво на владеене на английски език
 • Самоорганизираност и изпълнителност
 • Комуникативност, умения за работа в екип и под напрежение
 • Опит на предишна позиция

  

Ние Ви предлагаме

  

 • Професионално развитие в най-голямата и високо технологична телекомуникационна компания в България
 • Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
 • Много добри възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати
 • Разнообразни и конкурентни допълнителни придобивки

 

Начин на кандидатстване

  

Моля, натиснете бутон „Кандидатствай”, за да изпратите автобиография и мотивационно писмо за позицията не по-късно от 25 юли 2018 г. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.


Каталог
към контакти