Системен администратор ИТ Инфраструктура

Информационни технологии

Системният администратор ИТ Инфраструктура отговаря за администрирането и поддръжката на виртуални сървърни платформи, участва в инсталиране и поддържане на Linux операционни системи във виртуална среда, отстранява проблеми и съдейства в поддръжката на вътрешни и външни клиенти.

 

ОТГОВОРНОСТИ

 • Администрира системи за сървърна виртуализация
 • Инсталира системен и сървърен софтуер
 • Конфигурира DNS, NFS, DHCP, Samba, FTP и др.
 • Контролира достъпа до сървърните платформи, следи системните логове и дейността на всички сървъри
 • Конфигурира корпоративната система за backup/archive
 • Съхранява и възстановява корпоративни и потребителски данни
 • Стартира, наблюдава и спира системни услуги
 • Oказва съдействие относно системните услуги и периферните устройства като трето ниво поддръжка
 • Участва в развитието на наличната ИТ инфраструктура

 

ИЗИСКВАНИЯ

 • Висше образование – степен бакалавър, техническа специалност
 • Минимум 1 година професионален опит в системното администриране
 • Опит в работа с корпоративни системи за backup/archive
 • Oпит в разрешаването на софтуерни и хардуерни проблеми
 • Задълбочено познаване на операционните системи Linux или Unix
 • Познаване на минимум една от следните виртуализационни платформи: VMware ESXi, KVM, Xen
 • Познания в следните технологии ще се счита за предимство: Enterprise Class x86 Servers, SAN and NAS Storages, LVM, Routing, Network Protocols, Windows Server, AD, Power Shell, OpenStack Platform
 • Умения за създаване на shell скриптове
 • Отлични умения за създаване и поддръжка на документация
 • Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо
 • Аналитични умения, организираност и способност за работа под напрежение

 

Ние Ви предлагаме:

 

 • Професионално развитие в най-голямата и високо технологична телекомуникационна компания в България
 • Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
 • Много добри възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати
 • Разнообразни и конкурентни допълнителни придобивки

 

Начин на кандидатстване

 

Моля, натиснете бутон „Кандидатствай”, за да изпратите автобиография и мотивационно писмо за позицията не по-късно от 22 март 2018г. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.


Каталог
към контакти