Кариери

 

 

 

Обяви за работа

 1. Търговец VIVACOM магазин – гр. Царево

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 230 магазина в цялата страна и най-модерната  визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 19.08.2019 г.
  Краен срок: 16.09.2019 г.
  Референтен номер: 8148
  Град: Царево

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 2. Търговец VIVACOM магазин – гр. Нова Загора

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 230 магазина в цялата страна и най-модерната  визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 19.08.2019 г.
  Краен срок: 16.09.2019 г.
  Референтен номер: 8146
  Град: Нова Загора

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 3. Търговец VIVACOM магазин – гр. Велинград

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до  най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 230 магазина в цялата страна и най-модерната  визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 19.08.2019 г.
  Краен срок: 16.09.2019 г.
  Референтен номер: 8144
  Град: Велинград

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 4. Търговец VIVACOM магазин – гр. Раднево

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 230 магазина в цялата страна и най-модерната визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 19.08.2019 г.
  Краен срок: 16.09.2019 г.
  Референтен номер: 8145
  Град: Раднево

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 5. Търговец VIVACOM магазин – гр. Сливен

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 230 магазина в цялата страна и най-модерната визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 19.08.2019 г.
  Краен срок: 16.09.2019 г.
  Референтен номер: 8143
  Град: Сливен

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 6. Специалист Проектиране - гр. София

  Архитектура и планиране на мрежата

  • Участва в изготвянето на технически проекти по част Електротехническа и ОВиК във връзка с проектиране инфраструктурата на мрежата на VIVACOM
  • Подпомага контрола по качественото изпълнение на работата по проектите, изготвени от външни фирми – подизпълнители

  Виж повече

  Дата на публикуване: 19.08.2019 г.
  Краен срок: 02.09.2019 г.
  Референтен номер: 8147
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 7. Software Developer – Sofia

  Информационни технологии

  We are currently looking for motivated software developers to strengthen our already established team supporting our corporate Rating & Billing system and taking participation in various side innovative IT projects when it applies.

  Виж повече

  Дата на публикуване: 01.08.2019 г.
  Краен срок: 02.09.2019 г.
  Референтен номер: 8100
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 8. Търговски представител Бизнес клиенти – гр. Стара Загора

  Корпоративни продажби

  • Продажба на услуги и продукти на VIVACOM спрямо нуждите на нашите клиентите
  • Презентация на място пред клиента на дейността на компанията, както и условията за предоставяне на телеком решения

  Виж повече

  Дата на публикуване: 19.08.2019 г.
  Краен срок: 16.09.2019 г.
  Референтен номер: 8140
  Град: Стара Загора

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 9. Инженер Телекомуникация - оптична кабелна мрежа - гр. София

  Поддръжка и изграждане на мрежата

  • Аварийно отстранява повреди в оптичната мрежа
  • Поддържа клиентски и инфраструктурни елементи от оптичната мрежа на телекомуникационния оператор
  • Участва в изграждане и измерване на нови оптични трасета и разширяване на съществуващите

  Виж повече

  Дата на публикуване: 01.08.2019 г.
  Краен срок: 29.08.2019 г.
  Референтен номер: 8099
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 10. Вътрешен одитор – гр. София

  Вътрешен одит

  • Извършва вътрешен одит на всички функции (технически/търговски) в компанията съгласно одиторски стандарти и стандарти за качество
  • Извършва одити на системи/процеси и предоставя комплексни оценки на рисковете

  Виж повече

  Дата на публикуване: 01.08.2019 г.
  Краен срок: 29.08.2019 г.
  Референтен номер: 8092
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 11. Вътрешен одитор – гр. Пловдив

  Вътрешен одит

  • Извършва вътрешен одит на всички функции (технически/търговски) в компанията съгласно одиторски стандарти и стандарти за качество
  • Извършва одити на системи/процеси и предоставя комплексни оценки на рисковете
  • Оптимизира процеси във всички технически области

  Виж повече

  Дата на публикуване: 01.08.2019 г.
  Краен срок: 29.08.2019 г.
  Референтен номер: 8101
  Град: Пловдив

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 12. Младши сътрудник, Обслужване на клиенти – гр. Плевен

  Обслужване на клиенти

  • Отговаряш на входящи клиентски запитвания по телефон
  • Оказваш съдействие относно услуги, тарифи, промоции и технически проблеми
  • Спазваш стандартите на компанията  за обслужване на клиенти

  Виж повече

  Дата на публикуване: 15.08.2019 г.
  Краен срок: 29.08.2019 г.
  Референтен номер: 8137
  Град: Плевен

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 13. Младши сътрудник Технически екип - гр. Плевен

  Обслужване на клиенти

  • Отговаря на технически запитвания по телефонa на клиенти за Интернет и ТВ услугите, предоставяни от VIVACOM
  • Извършва техническа диагностика за състояние на мрежата, VIVACOM Net модеми, FiberNet рутери, настройки на услуги, покритие на мрежата

  Виж повече

  Дата на публикуване: 15.08.2019 г.
  Краен срок: 29.08.2019 г.
  Референтен номер: 8139
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 14. Търговец VIVACOM магазин – гр. Казанлък

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до  най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 230 магазина в цялата страна и най-модерната  визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 15.08.2019 г.
  Краен срок: 12.09.2019 г.
  Референтен номер: 8138
  Град: Казанлък

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 15. Техник Кабелна мрежа – гр. София

  Поддръжка и изграждане на мрежата

  • Контролира състоянието, поддържката и ремонта на елементите от медната и оптичната кабелна мрежа на компанията
  • Локализира и отстранява повреди по медните кабелни линии и възстановява повредените съоръжения в рамките на контролните срокове

  Виж повече

  Дата на публикуване: 14.08.2019 г.
  Краен срок: 28.08.2019 г.
  Референтен номер: 8135
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 16. Solution and Integration Architect

  Информационни технологии

  • Define solutions using Service Oriented Architecture (SOA) patterns
  • Design technical/integration Architectures

  Виж повече

  Дата на публикуване: 14.08.2019 г.
  Краен срок: 28.08.2019 г.
  Референтен номер: 8136
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 17. PoS Infrastructure Team Leader

  Информационни технологии

  Виж повече

  Дата на публикуване: 13.08.2019 г.
  Краен срок: 27.08.2019 г.
  Референтен номер: 8128
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 18. Senior Java Developer - Sofia

  Информационни технологии

  • Software delivery with Java
  • Programming of functional components using React library

  Виж повече

  Дата на публикуване: 13.08.2019 г.
  Краен срок: 27.08.2019 г.
  Референтен номер: 8127
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 19. Търговец VIVACOM магазин – гр. Ихтиман

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 230 магазина в цялата страна и най-модерната  визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 13.08.2019 г.
  Краен срок: 10.09.2019 г.
  Референтен номер: 8133
  Град: Ихтиман

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 20. Търговец VIVACOM магазин – гр. София

  Продажби магазинна мрежа

  Ние от VIVACOM вярваме, че в една среда, в която хората са мотивирани и работят заедно с колегите си, ще открият своите силни страни. Ръководени от нашите основни ценности ние вярваме в хората и потенциала, който притежават. Ние се фокусираме върху работата в екип,фирмената култура и възможностите за кариерно развитие на всеки наш служител.

  Виж повече

  Дата на публикуване: 13.08.2019 г.
  Краен срок: 10.09.2019 г.
  Референтен номер: 8132
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 21. Търговец VIVACOM магазин – гр. Габрово

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до  най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 240 магазина в цялата страна и най-модерната  визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 12.08.2019 г.
  Краен срок: 09.09.2019 г.
  Референтен номер: 8126
  Град: Габрово

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 22. Data Scientist

  Информационни технологии

  • Ability to process, clean and verify the integrity of data from multiple sources
  • Provide insights for improving data collection procedures and solutions

  Виж повече

  Дата на публикуване: 12.08.2019 г.
  Краен срок: 02.09.2019 г.
  Референтен номер: 8125
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 23. Техник Телекомуникационни услуги – гр. София

  Поддръжка и изграждане на мрежата

  • Извършва дейности по предоставяне и поддръжка на услугите на компанията - телевизия, интернет и телефон, както и навременно отстранява възникнали технически повреди
  • Участва в дейности за осигуряване на качествено и ефективно обслужване на абонатите в определения му район

  Виж повече

  Дата на публикуване: 12.08.2019 г.
  Краен срок: 26.08.2019 г.
  Референтен номер: 8123
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 24. Oracle Aдминистратор – гр. София

  Информационни технологии

  • Инсталира и конфигурира Oracle/MSSQL Database софтуер
  • Създава и прави ъпгрейд на Oracle/MSSQL бази данни

  Виж повече

  Дата на публикуване: 25.07.2019 г.
  Краен срок: 22.08.2019 г.
  Референтен номер: 8082
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 25. Търговец VIVACOM магазин – гр. Кубрат

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до  най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 240 магазина в цялата страна и най-модерната  визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 12.08.2019 г.
  Краен срок: 09.09.2019 г.
  Референтен номер: 8122
  Град: Кубрат

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 26. Експерт Архитектура и програмиране 2 – гр. София

  Информационни технологии

  • Извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктова иновация
  • Създаване и тестване на прототип, свързан с разработването на продуктова иновация

  Виж повече

  Дата на публикуване: 12.08.2019 г.
  Краен срок: 22.08.2019 г.
  Референтен номер: 8121
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 27. Търговец VIVACOM магазин – гр. Луковит

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 230 магазина в цялата страна и най-модерната визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 09.08.2019 г.
  Краен срок: 06.09.2019 г.
  Референтен номер: 8120
  Град: Луковит

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 28. Търговец VIVACOM магазин – гр. Дулово

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 230 магазина в цялата страна и най-модерната визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 09.08.2019 г.
  Краен срок: 06.09.2019 г.
  Референтен номер: 8118
  Град: Дулово

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 29. Мениджър Администриране на приложения

  Информационни технологии

  • Одобрява разпределението на системни ресурси
  • Санкционира създаването, модифицирането  и премахването на потребителските достъпи до приложенията

  Виж повече

  Дата на публикуване: 08.08.2019 г.
  Краен срок: 22.08.2019 г.
  Референтен номер: 8089
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 30. Sales Representative, International sales of satellite services - Sofia

  Продажби на радио и ТВ услуги

  • Sales of satellite services portfolio offered by VIVACOM – Maritime VSAT internet for vessels, broadcasting of TV channels overthe main MCPC video platforms, collocation of satellite equipment;
  • Increase of the current satellite services revenue by adding new customers and developing existing customers;

  Виж повече

  Дата на публикуване: 08.08.2019 г.
  Краен срок: 05.09.2019 г.
  Референтен номер: 8103
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 31. Търговец VIVACOM магазин – гр. Пловдив

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до  най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 230 магазина в цялата страна и най-модерната  визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 08.08.2019 г.
  Краен срок: 05.09.2019 г.
  Референтен номер: 8117
  Град: Пловдив

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 32. Инженер поддръжка на радио и телевизионни услуги в Централна станция София

  Поддръжка и изграждане на мрежата

  • Отговаря за работоспособността на мрежите и устройствата в Централна станция София по приемане и обработка на аудио и видео сигнали
  • Регистрира прекъсвания и съдейства при отстраняване на повреди от национални и международни мрежи

  Виж повече

  Дата на публикуване: 24.07.2019 г.
  Краен срок: 21.08.2019 г.
  Референтен номер: 8080
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 33. Търговец VIVACOM магазин – гр. Бяла

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 230 магазина в цялата страна и най-модерната визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 07.08.2019 г.
  Краен срок: 04.09.2019 г.
  Референтен номер: 8115
  Град: Бяла

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 34. Специалист разработка на BI решения

  Информационни технологии

  • Прилагане на техники за извличане на знания от бази данни Oracle, MS SQL и др.
  • Трансфер на данните в особено големи размери със средствата на ETLInformatiсa PowerCenter към един от най-големите складове за данни (DWH) в страната
  Дата на публикуване: 07.08.2019 г.
  Краен срок: 21.08.2019 г.
  Референтен номер: 8116
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 35. Търговец VIVACOM магазин – гр. Гълъбово

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до  най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 230 магазина в цялата страна и най-модерната  визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 07.08.2019 г.
  Краен срок: 04.09.2019 г.
  Референтен номер: 8110
  Град: Гълъбово

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 36. Търговец VIVACOM магазин – гр. Бяла Слатина

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до  най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 230 магазина в цялата страна и най-модерната  визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 07.08.2019 г.
  Краен срок: 04.09.2019 г.
  Референтен номер: 8114
  Град: Бяла Слатина

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 37. Търговец VIVACOM магазин – гр. Дряново

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 230 магазина в цялата страна и най-модерната  визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 06.08.2019 г.
  Краен срок: 03.09.2019 г.
  Референтен номер: 8113
  Град: Дряново

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 38. Специалист Управление на договорите – гр. София

  Бизнес контрол

  • Участва в процеса по контрол на договорите за следгаранционна поддръжка
  • Поддържа бази данни и изготвя необходимите за дейността статистики и анализи
  • Създава и въвежда заявки в SAP по договорите за поддържане на Телекомуникационно оборудване, като следи процеса до приключване на доставката на услугата

  Виж повече

  Дата на публикуване: 06.08.2019 г.
  Краен срок: 20.08.2019 г.
  Референтен номер: 8105
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 39. Специалист Логистика – логистична база (по заместване)

  Снабдяване и Логистика

  • Предоставя логистични услуги на вътрешните и външните клиенти на Виваком
  • Обработва пратки с върнато оборудване
  • Приема стоки и ги заприхождава в ERP системата с прилежащите им реквизити
  Дата на публикуване: 06.08.2019 г.
  Краен срок: 20.08.2019 г.
  Референтен номер: 8112
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 40. ИТ Бизнес Аналитик – гр. София

  Информационни технологии

  • Дефинира и документира бизнес изискванията на вътрешните клиенти по отношение на доставката на специфични ИТ решения и идентифицира зависимости и ограничения за изпълнението ѝ
  • Извършва ре-инженеринг на бизнес процесите в съответствие с изискванията на бизнес клиентите за постигане на по-високо качество и ефективност

  Виж повече

  Дата на публикуване: 06.08.2019 г.
  Краен срок: 20.08.2019 г.
  Референтен номер: 8111
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 41. Търговец VIVACOM магазин – гр. Благоевград

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до  най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 230 магазина в цялата страна и най-модерната  визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 05.08.2019 г.
  Краен срок: 02.09.2019 г.
  Референтен номер: 8107
  Град: Благоевград

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 42. Търговец VIVACOM магазин – гр. Перник

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до  най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 240 магазина в цялата страна и най-модерната  визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 02.08.2019 г.
  Краен срок: 30.08.2019 г.
  Референтен номер: 8104
  Град: Перник

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 43. Търговец VIVACOM магазин – гр. Бургас

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до  най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 230 магазина в цялата страна и най-модерната  визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 02.08.2019 г.
  Краен срок: 30.08.2019 г.
  Референтен номер: 8102
  Град: Бургас

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 44. Търговец VIVACOM магазин – гр. Попово

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 240 магазина в цялата страна и най-модерната  визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 01.08.2019 г.
  Краен срок: 29.08.2019 г.
  Референтен номер: 8097
  Град: Попово

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 45. Търговец VIVACOM магазин – гр. Исперих

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до  най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 240 магазина в цялата страна и най-модерната  визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 01.08.2019 г.
  Краен срок: 29.08.2019 г.
  Референтен номер: 8096
  Град: Исперих

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 46. Търговец VIVACOM магазин – гр. Петрич

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до  най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 240 магазина в цялата страна и най-модерната  визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 01.08.2019 г.
  Краен срок: 29.08.2019 г.
  Референтен номер: 8094
  Град: Петрич

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 47. Старши Агент в IT Service Desk (по заместване)

  Информационни технологии

  • Осигурява първо ниво на съпорт при отстраняване на ИТ проблеми, свързани със софтуер и хардуер, като например, лаптопи, компютри и принтери
  • Регистрира, анализира и обработва заявки за възникнали инциденти и при необходимост ескалира към следващо ниво на поддръжка

  Виж повече

  Дата на публикуване: 12.08.2019 г.
  Краен срок: 26.08.2019 г.
  Референтен номер: 8124
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 48. Търговец VIVACOM магазин – гр. Кърджали

  Продажби магазинна мрежа

  Ние от VIVACOM вярваме, че в една среда, в която хората са мотивирани и работят заедно с колегите си, ще открият своите силни страни. Ръководени от нашите основни ценности ние вярваме в хората и потенциала, който притежават. Ние се фокусираме върху работата в екип,фирмената култура и възможностите за кариерно развитие на всеки наш служител

  Виж повече

  Дата на публикуване: 30.07.2019 г.
  Краен срок: 27.08.2019 г.
  Референтен номер: 8091
  Град: Кърджали

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 49. Търговски представител – гр. София

  Корпоративни продажби

  • Продажба на услуги и продукти на VIVACOM спрямо нуждите на нашите клиентите
  • Презентация на място пред клиента на дейността на компанията, както и условията за предоставяне на телеком решения

  Виж повече

  Дата на публикуване: 25.07.2019 г.
  Краен срок: 22.08.2019 г.
  Референтен номер: 8085
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 50. Търговски представител – гр. Велико Търново

  Корпоративни продажби

  • Продажба на услуги и продукти на VIVACOM спрямо нуждите на нашите клиентите
  • Презентация на място пред клиента на дейността на компанията, както и условията за предоставяне на телеком решения

  Виж повече

  Дата на публикуване: 25.07.2019 г.
  Краен срок: 22.08.2019 г.
  Референтен номер: 8084
  Град: Велико Търново

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 51. Търговски представител, Ключови клиенти – гр. София

  Корпоративни продажби

  • Консултира ключови клиенти на VIVACOM относно дейността на компанията, асортимента и условията за предоставяне на телекомуникационни решения, с цел установяване на дълготрайно партньорство
  • Продажба на нови продукти и услуги, спрямо телекомуникационните нужди на клиенти от конкретна база данни

  Виж повече

  Дата на публикуване: 25.07.2019 г.
  Краен срок: 22.08.2019 г.
  Референтен номер: 8083
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 52. Старши специалист, Планиране и отчитане – гр. София

  Планиране, отчитане и анализи

  • Създава, администрира достъпи до информационни системи и бази с данни
  • Поддържа и актуализира на базата данни с клиенти – юридически лица, разпределя по търговски канали и екипи

  Виж повече

  Дата на публикуване: 24.07.2019 г.
  Краен срок: 21.08.2019 г.
  Референтен номер: 8081
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 53. Търговец VIVACOM магазин – гр. Козлодуй

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до  най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 230 магазина в цялата страна и най-модерната  визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 23.07.2019 г.
  Краен срок: 20.08.2019 г.
  Референтен номер: 8079
  Град: Козлодуй

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 54. Търговец VIVACOM магазин – гр. Враца

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до  най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 230 магазина в цялата страна и най-модерната  визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 23.07.2019 г.
  Краен срок: 20.08.2019 г.
  Референтен номер: 8078
  Град: Враца

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

Каталог
към контакти