Кариери

Обяви за работа

 1. Търговец VIVACOM магазин – гр. Долни Чифлик

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до  най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 240 магазина в цялата страна и най-модерната  визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 15.10.2018 г.
  Краен срок: 12.11.2018 г.
  Референтен номер: 7266
  Град: Долни Чифлик

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 2. Търговец VIVACOM магазин – гр. Пазарджик

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до  най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 240 магазина в цялата страна и най-модерната  визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 15.10.2018 г.
  Краен срок: 12.11.2018 г.
  Референтен номер: 7267
  Град: Пазарджик

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 3. Техник Кабелна мрежа – гр. Златица

  Поддръжка и изграждане на мрежата

  • Контролира състоянието, поддържката и ремонта на елементите от медната и оптичната кабелна мрежа на компанията
  • Локализира и отстранява повреди по медните кабелни линии и възстановява повредените съоръжения в рамките на контролните срокове

  Виж повече

  Дата на публикуване: 15.10.2018 г.
  Краен срок: 29.10.2018 г.
  Референтен номер: 7264
  Град: Златица

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 4. Техник Кабелна мрежа – гр. Ботевград

  Поддръжка и изграждане на мрежата

  • Контролира състоянието, поддържката и ремонта на елементите от медната и оптичната кабелна мрежа на компанията
  • Локализира и отстранява повреди по медните кабелни линии и възстановява повредените съоръжения в рамките на контролните срокове

  Виж повече

  Дата на публикуване: 15.10.2018 г.
  Краен срок: 29.10.2018 г.
  Референтен номер: 7263
  Град: Ботевград

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 5. Техник Кабелна мрежа – гр. Костинброд

  Поддръжка и изграждане на мрежата

  • Контролира състоянието, поддръжката и ремонта на елементите от медната и оптичната кабелна мрежа на компанията
  • Локализира и отстранява повреди по медните кабелни линии и възстановява повредените съоръжения в рамките на контролните срокове

  Виж повече

  Дата на публикуване: 15.10.2018 г.
  Краен срок: 29.10.2018 г.
  Референтен номер: 7265
  Град: Костинброд

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 6. Техник Телекомуникационни услуги – гр. Плевен

  Поддръжка и изграждане на мрежата

  • Извършва дейности по предоставяне и поддръжка на услугите на компанията - телевизия, интернет и телефон, както и навременно отстранява възникнали технически повреди
  • Участва в дейности за осигуряване на качествено и ефективно обслужване на абонатите в определения му район

  Виж повече

  Дата на публикуване: 20.09.2018 г.
  Краен срок: 18.10.2018 г.
  Референтен номер: 6934
  Град: Плевен

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 7. Специалист Управление на проблеми – гр. София

  Информационни технологии

  • Осигурява процеса по трето ниво поддръжка на системи и програми за нуждите на компанията
  • Получава, анализира и разпределя заявки, следи статус на изпълнение и връща обратна връзка

  Виж повече

  Дата на публикуване: 12.10.2018 г.
  Краен срок: 26.10.2018 г.
  Референтен номер: 7241
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 8. Стажант Правно обслужване – гр. София

  Правни въпроси, регулация и конкуренция

  • Подпомага отдела в извършването на правни и технически действия, необходими за изпълнение на текущи дейности, включително изготвяне на правни становища, търговски договори, съдебни документи и други
  • Подава и получава документи по съдебни и административни производства

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.10.2018 г.
  Краен срок: 25.10.2018 г.
  Референтен номер: 7203
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 9. Търговец VIVACOM магазин – гр. Пловдив

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до  най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 240 магазина в цялата страна и най-модерната  визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.10.2018 г.
  Краен срок: 08.11.2018 г.
  Референтен номер: 7226
  Град: Пловдив

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 10. Техник Кабелна мрежа – гр. Кюстендил

  Поддръжка и изграждане на мрежата

  • Контролира състоянието, поддържката и ремонта на елементите от медната и оптичната кабелна мрежа на компанията
  • Локализира и отстранява повреди по медните кабелни линии и възстановява повредените съоръжения в рамките на контролните срокове

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.10.2018 г.
  Краен срок: 25.10.2018 г.
  Референтен номер: 7216
  Град: Кюстендил

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 11. Техник Кабелна мрежа – гр. Перник

  Поддръжка и изграждане на мрежата

  • Контролира състоянието, поддържката и ремонта на елементите от медната и оптичната кабелна мрежа на компанията
  • Локализира и отстранява повреди по медните кабелни линии и възстановява повредените съоръжения в рамките на контролните срокове

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.10.2018 г.
  Краен срок: 25.10.2018 г.
  Референтен номер: 7215
  Град: Перник

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 12. Техник Телекомуникационни услуги – гр. Димитровград

  Поддръжка и изграждане на мрежата

  • Извършва дейности по предоставяне и поддръжка на предлаганите услуги от компанията - телевизия, интернет и телефон, както и навременно отстранява възникнали технически повреди
  • Участва в дейности за осигуряване на качествено и ефективно обслужване на абонатите в определения му район

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.10.2018 г.
  Краен срок: 25.10.2018 г.
  Референтен номер: 7184
  Град: Димитровград

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 13. Специалист Проектиране - гр. София

  Архитектура и планиране на мрежата

  • Участва в изготвянето на технически проекти по част Електротехническа и ОВиК във връзка с проектиране инфраструктурата на мрежата на VIVACOM
  • Подпомага контрола по качественото изпълнение на работата по проектите, изготвени от външни фирми – подизпълнители

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.10.2018 г.
  Краен срок: 25.10.2018 г.
  Референтен номер: 7225
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 14. Специалист Бизнес анализатор - гр. София

  Финанси

  • Извличате и обработвате големи масиви от данни с Oracle SQL и/или MS SQL
  • Разработвате периодични репорти, графични презентации, използвайки инструменти на ТSQL заявки, SSIS, BI и др.
  • Извършвате анализ на данните и предлагате препоръки за предотвратяване на загуби

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.10.2018 г.
  Краен срок: 25.10.2018 г.
  Референтен номер: 7224
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 15. Техник Мобилна група – гр. София

  Поддръжка и изграждане на мрежата

  • Отговаря за безаварийната експлоатация и поддръжка на монтираните на обекта УКВ радиопредавателна апаратура и оборудване, DVB-T предаватели и апаратура както и за наличните преносни системи и системи за дистанционен контрол и мониторинг
  • Поддържа наличните електрически табла, електрически системи и UPS-и

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.10.2018 г.
  Краен срок: 25.10.2018 г.
  Референтен номер: 7222
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 16. Техник Кабелна мрежа – гр. Бургас

  Поддръжка и изграждане на мрежата

  • Контролира състоянието, поддържката и ремонта на елементите от медната и оптичната кабелна мрежа на компанията
  • Локализира и отстранява повреди по медните кабелни линии и възстановява  повредените съоръжения в рамките на контролните срокове

  Виж повече

  Дата на публикуване: 26.09.2018 г.
  Краен срок: 24.10.2018 г.
  Референтен номер: 6986
  Град: Бургас

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 17. Техник Кабелна мрежа – гр. Карнобат

  Поддръжка и изграждане на мрежата

  • Контролира състоянието, поддържката и ремонта на елементите от медната и оптичната кабелна мрежа на компанията
  • Локализира и отстранява повреди по медните кабелни линии и възстановява  повредените съоръжения в рамките на контролните срокове

  Виж повече

  Дата на публикуване: 26.09.2018 г.
  Краен срок: 24.10.2018 г.
  Референтен номер: 6987
  Град: Карнобат

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 18. Младши сътрудник, Обслужване на клиенти – гр. София

  Обслужване на клиенти

  Предлагаме ти:

  • Да започнеш своята кариера в най-голямата телекомуникационна компания в България, като се занимаваш с това, което обичаш да правиш
  • Да попаднеш в опитен екип от енергични и позитивни професионалисти, които ще те подкрепят в професионалния ти път

  Виж повече

  Дата на публикуване: 27.09.2018 г.
  Краен срок: 25.10.2018 г.
  Референтен номер: 7023
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 19. Системен администратор OSS системи, техническа поддръжка – гр. София

  Поддръжка и изграждане на мрежата

  • Администрира, конфигурира и управлява OSS системите
  • Извършва ежедневен мониторинг на системите, проверява за интегритет и достъпност на хардуера, сървърните ресурси, ключови процеси, преглежда системните и приложните логове

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.10.2018 г.
  Краен срок: 25.10.2018 г.
  Референтен номер: 7214
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 20. Инженер безжичен достъп – гр. София

  Поддръжка и изграждане на мрежата

  • Поддържа изправността на мобилните мрежи съгласно изискванията за високо качество на предлаганите услуги
  • Ръководи работата на екипи при разрешаване на проблеми по мрежата
  • Извършва отстраняването на повреди и аварии по технологичните съоръжения на мобилната мрежа

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.10.2018 г.
  Краен срок: 25.10.2018 г.
  Референтен номер: 7221
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 21. Търговец VIVACOM магазин – гр. Сливен

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 240 магазина в цялата страна и най-модерната визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 10.10.2018 г.
  Краен срок: 07.11.2018 г.
  Референтен номер: 7213
  Град: Сливен

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 22. Търговец VIVACOM магазин – гр. Нова Загора

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 240 магазина в цялата страна и най-модерната  визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 10.10.2018 г.
  Краен срок: 07.11.2018 г.
  Референтен номер: 7211
  Град: Нова Загора

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 23. Solution Architect

  Информационни технологии

  • Define solutions using Service Oriented Architecture (SOA) patterns/li>
  • Design technical/integration Architectures
  • Support business analysis in gathering requirements

  Виж повече

  Дата на публикуване: 10.10.2018 г.
  Краен срок: 24.10.2018 г.
  Референтен номер: 7212
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 24. Администратор Център за Наблюдение

  Информационни технологии

  • Осъществява непрекъснато наблюдение и контрол на системите на VIVACOM
  • Инсталира и поддържа продукти от фамилията HP Open View – Operations Manager for UNIX, Business Service Manager, SiteScope, Performance Manager, Reporter, uCMDB, Load Runner, HP NNMi

  Виж повече

  Дата на публикуване: 17.09.2018 г.
  Краен срок: 16.10.2018 г.
  Референтен номер: 6883
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 25. .NET Developer - Burgas

  Информационни технологии

  • Организира качествено и ефективно поддържане и ремонт на сградния фонд, сградните инсталации и системи в съответствие със законодателството
  • Обслужва всички помещения, сгради и сградни инсталации в поверените му региони

  Виж повече

  Дата на публикуване: 10.10.2018 г.
  Краен срок: 24.10.2018 г.
  Референтен номер: 7209
  Град: Бургас

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 26. .NET Developer - Varna

  Информационни технологии

  • Software development of applications and programs, relevant for customer service systems that meet the company's needs
  • Software development of applications or its components as well as documenting each stage of the software engineering process

  Виж повече

  Дата на публикуване: 10.10.2018 г.
  Краен срок: 24.10.2018 г.
  Референтен номер: 7210
  Град: Варна

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 27. .NET Developer - Plovdiv

  Информационни технологии

  • Software development of applications and programs, relevant for customer service systems that meet the company's needs
  • Software development of applications or its components as well as documenting each stage of the software engineering process

  Виж повече

  Дата на публикуване: 10.10.2018 г.
  Краен срок: 24.10.2018 г.
  Референтен номер: 7208
  Град: Пловдив

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 28. .NET Developer - Sofia

  Информационни технологии

  • Software development of applications and programs, relevant for customer service systems that meet the company's needs
  • Software development of applications or its components as well as documenting each stage of the software engineering process

  Виж повече

  Дата на публикуване: 10.10.2018 г.
  Краен срок: 24.10.2018 г.
  Референтен номер: 7207
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 29. Търговец VIVACOM магазин – гр. Котел

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 240 магазина в цялата страна и най-модерната визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 10.10.2018 г.
  Краен срок: 24.10.2018 г.
  Референтен номер: 7206
  Град: Котел

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 30. CRM Администратор – гр. София

  Информационни технологии

  • Осигурява нормалното и непрекъснато функциониране на приложения, за да се предоставят условия за въвеждане, обработване и контролиране на данните в тях
  • Действа като второ ниво поддръжка при разрешаването на проблеми, свързани с приложенията за които отговаря екипът

  Виж повече

  Дата на публикуване: 18.09.2018 г.
  Краен срок: 16.10.2018 г.
  Референтен номер: 6902
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 31. Търговец VIVACOM магазин – гр. Попово

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 240 магазина в цялата страна и най-модерната  визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 10.10.2018 г.
  Краен срок: 24.10.2018 г.
  Референтен номер: 7204
  Град: Попово

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 32. Търговец VIVACOM магазин – гр. Самоков

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до  най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 240 магазина в цялата страна и най-модерната  визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 10.10.2018 г.
  Краен срок: 07.11.2018 г.
  Референтен номер: 7202
  Град: Самоков

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 33. Търговец VIVACOM магазин – гр. Севлиево

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 240 магазина в цялата страна и най-модерната  визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 26.09.2018 г.
  Краен срок: 24.10.2018 г.
  Референтен номер: 7002
  Град: Севлиево

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 34. Търговец VIVACOM магазин – гр. Кубрат

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до  най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 240 магазина в цялата страна и най-модерната  визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 26.09.2018 г.
  Краен срок: 24.10.2018 г.
  Референтен номер: 7001
  Град: Кубрат

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 35. Търговец VIVACOM магазин – гр. Карлово

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до  най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 240 магазина в цялата страна и най-модерната  визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 10.10.2018 г.
  Краен срок: 07.11.2018 г.
  Референтен номер: 7181
  Град: Карлово

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 36. ИТ Бизнес аналитик

  Информационни технологии

  • Дефинира и документира бизнес изискванията на вътрешните клиенти по отношение на доставката на специфични ИТ решения и идентифицира зависимости и ограничения за изпълнението ѝ
  • Извършва ре-инженеринг на бизнес процесите в съответствие с изискванията на бизнес клиентите за постигане на по-високо качество и ефективност

  Виж повече

  Дата на публикуване: 09.10.2018 г.
  Краен срок: 23.10.2018 г.
  Референтен номер: 7183
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 37. Техник Телекомуникационни услуги – гр. София

  Поддръжка и изграждане на мрежата

  • Извършва дейности по предоставяне и поддръжка на услугите на компанията - телевизия, интернет и телефон, както и навременно отстранява възникнали технически повреди
  • Участва в дейности за осигуряване на качествено и ефективно обслужване на абонатите в определения му район

  Виж повече

  Дата на публикуване: 09.10.2018 г.
  Краен срок: 23.10.2018 г.
  Референтен номер: 7182
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 38. Техник Телекомуникационни услуги – гр. Велики Преслав

  Поддръжка и изграждане на мрежата

  • Извършва дейности по предоставяне и поддръжка на услугите на компанията - телевизия, интернет и телефон, както и навременно отстранява възникнали технически повреди
  • Участва в дейности за осигуряване на качествено и ефективно обслужване на абонатите в определения му район

  Виж повече

  Дата на публикуване: 20.09.2018 г.
  Краен срок: 18.10.2018 г.
  Референтен номер: 6932
  Град: Велики Преслав

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 39. Техник Телекомуникационни услуги – гр. Велинград

  Поддръжка и изграждане на мрежата

  • Извършва дейности по предоставяне и поддръжка на услугите на компанията - телевизия, интернет и телефон, както и навременно отстранява възникнали технически повреди
  • Участва в дейности за осигуряване на качествено и ефективно обслужване на абонатите в определения му район

  Виж повече

  Дата на публикуване: 08.10.2018 г.
  Краен срок: 22.10.2018 г.
  Референтен номер: 7101
  Град: Велинград

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 40. Техник Поддръжка на енергийно оборудване – гр. Велико Търново

  Поддръжка и изграждане на мрежата

  • Отговаря за поддържане и обслужване на всички обекти на компанията в региона в част електрозахранване
  • Участва в обслужването на всички технологични енергийни съоръжения (токоизправители, акумулаторни батерии, стационарни и преносими генератори и други електрически устройства) и инсталации (вкл. заземителни) в сградите на поверения му регион

  Виж повече

  Дата на публикуване: 08.10.2018 г.
  Краен срок: 22.10.2018 г.
  Референтен номер: 7161
  Град: Велико Търново

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 41. Сътрудник, Дистанционни продажби – гр. София

  Дилъри

  Ако търсиш не просто работа, а възможност за развитие и разгръщане на потенциала си, ние ти даваме шанс да покажеш най-доброто от себе си.

  Виж повече

  Дата на публикуване: 05.10.2018 г.
  Краен срок: 19.10.2018 г.
  Референтен номер: 7142
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 42. Техник Телекомуникационни услуги – гр. Каварна

  Поддръжка и изграждане на мрежата

  • Извършва дейности по предоставяне и поддръжка на услугите на компанията - телевизия, интернет и телефон, както и навременно отстранява възникнали технически повреди
  • Участва в дейности за осигуряване на качествено и ефективно обслужване на абонатите в определения му район

  Виж повече

  Дата на публикуване: 20.09.2018 г.
  Краен срок: 18.10.2018 г.
  Референтен номер: 6935
  Град: Каварна

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 43. Търговец VIVACOM магазин – гр. Търговище

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до  най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 240 магазина в цялата страна и най-модерната  визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 20.09.2018 г.
  Краен срок: 18.10.2018 г.
  Референтен номер: 6942
  Град: Търговище

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 44. Младши сътрудник Бек офис – гр. София

  Обслужване на клиенти

  • отговаряш на телефонни запитвания от сътрудник продажби, търговски представители и представители на дилърската мрежа
  • въвеждаш информация за клиентите, активираш и променяш услуги в различни системи на компанията

  Виж повече

  Дата на публикуване: 21.09.2018 г.
  Краен срок: 19.10.2018 г.
  Референтен номер: 6931
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 45. Търговец VIVACOM магазин – гр. Габрово

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до  най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 240 магазина в цялата страна и най-модерната  визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 04.10.2018 г.
  Краен срок: 18.10.2018 г.
  Референтен номер: 7121
  Град: Габрово

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 46. Младши сътрудник Жалби - гр. София

  Обслужване на клиенти

  Позицията ти предоставя възможност да поставиш висок старт в своята професионална кариера, като започнеш работа в най-голямата телекомуникационна компания в България.

  Виж повече

  Дата на публикуване: 20.09.2018 г.
  Краен срок: 18.10.2018 г.
  Референтен номер: 6930
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 47. Техник Кабелна мрежа – гр. Белоградчик

  Поддръжка и изграждане на мрежата

  • Контролира състоянието, поддръжката и ремонта на елементите от медната и оптичната кабелна мрежа на компанията
  • Локализира и отстранява повреди по медните кабелни линии и възстановява повредените съоръжения в рамките на контролните срокове

  Виж повече

  Дата на публикуване: 03.10.2018 г.
  Краен срок: 17.10.2018 г.
  Референтен номер: 7105
  Град: Белоградчик

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 48. Техник Телекомуникационни услуги – гр. Перник

  Поддръжка и изграждане на мрежата

  • Извършва дейности по предоставяне и поддръжка на услугите на компанията - телевизия, интернет и телефон, както и навременно отстранява възникнали технически повреди
  • Участва в дейности за осигуряване на качествено и ефективно обслужване на абонатите в определения му район

  Виж повече

  Дата на публикуване: 03.10.2018 г.
  Краен срок: 17.10.2018 г.
  Референтен номер: 7104
  Град: Перник

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 49. Техник Телекомуникационни услуги – гр. Самоков

  Поддръжка и изграждане на мрежата

  • Извършва дейности по предоставяне и поддръжка на предлаганите услуги от компанията - телевизия, интернет и телефон, както и навременно отстранява възникнали технически повреди
  • Участва в дейности за осигуряване на качествено и ефективно обслужване на абонатите в определения му район

  Виж повече

  Дата на публикуване: 03.10.2018 г.
  Краен срок: 17.10.2018 г.
  Референтен номер: 7106
  Град: Самоков

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 50. Търговец VIVACOM магазин – гр. Благоевград

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до  най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 240 магазина в цялата страна и най-модерната  визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 03.10.2018 г.
  Краен срок: 31.10.2018 г.
  Референтен номер: 7103
  Град: Благоевград

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 51. Търговец VIVACOM магазин – гр. Шумен

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до  най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 240 магазина в цялата страна и най-модерната  визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 19.09.2018 г.
  Краен срок: 17.10.2018 г.
  Референтен номер: 6927
  Град: Шумен

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 52. Техник Кабелна мрежа – гр. София

  Поддръжка и изграждане на мрежата

  • Контролира състоянието, поддържката и ремонта на елементите от медната и оптичната кабелна мрежа на компанията
  • Локализира и отстранява повреди по медните кабелни линии и възстановява повредените съоръжения в рамките на контролните срокове

  Виж повече

  Дата на публикуване: 02.10.2018 г.
  Краен срок: 16.10.2018 г.
  Референтен номер: 7047
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 53. Търговец VIVACOM магазин – гр. Варна

  Продажби магазинна мрежа

  Ние от VIVACOM вярваме, че в една среда, в която хората са мотивирани и работят заедно с колегите си, ще открият своите силни страни. Ръководени от нашите основни ценности ние вярваме в хората и потенциала, който притежават. Ние се фокусираме върху работата в екип,фирмената култура и възможностите за кариерно развитие на всеки наш служител.

  Виж повече

  Дата на публикуване: 01.10.2018 г.
  Краен срок: 29.10.2018 г.
  Референтен номер: 7061
  Град: Варна

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 54. Търговец VIVACOM магазин – гр. София

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 240 магазина в цялата страна и най-модерната  визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 25.09.2018 г.
  Краен срок: 23.10.2018 г.
  Референтен номер: 6982
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 55. Търговец VIVACOM магазин – гр. Момчилград

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 240 магазина в цялата страна и най-модерната визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 19.09.2018 г.
  Краен срок: 17.10.2018 г.
  Референтен номер: 6928
  Град: Момчилград

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 56. Търговец VIVACOM магазин – гр. Елин Пелин

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до  най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 240 магазина в цялата страна и най-модерната  визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 19.09.2018 г.
  Краен срок: 17.10.2018 г.
  Референтен номер: 6926
  Град: Елин Пелин

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

Каталог
към контакти