Кариери

 

 

 

Обяви за работа

 1. Старши анализатор, Анализ и моделиране на клиентското поведение – гр. София

  Клиентско изживяване

  • Управлява цялостния процес по анализ на клиентски сегменти, идентифицира възможности за максимизиране стойността на клиентите и продължителността на техния жизнен цикъл в компанията
  • Извършва анализи с цел изготвяне на ефективна маркетинг стратегия за увеличение на продажбите, оптимизиране на офертите и увеличение удовлетвореността на клиентите

  Виж повече

  Дата на публикуване: 17.01.2019 г.
  Краен срок: 14.02.2019 г.
  Референтен номер: 7690
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 2. Системен администратор ИТ Инфраструктура

  Информационни технологии

  • Администрира системи за сървърна виртуализация
  • Инсталира системен и сървърен софтуер

  Виж повече

  Дата на публикуване: 17.01.2019 г.
  Краен срок: 31.01.2019 г.
  Референтен номер: 7688
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 3. Специалист разработка на BI решения

  Информационни технологии

  Основната задача на екипа Управление на данни и БИ е да подготви данните от системите на компанията в удобен вид за анализи и отчети. Екипът е изправен пред предизвикателството да поддържа и развива един от най-големите “Складове за данни” (DWH) на територията на страната.

  Виж повече

  Дата на публикуване: 17.01.2019 г.
  Краен срок: 31.01.2019 г.
  Референтен номер: 7689
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 4. Търговец VIVACOM магазин – гр. Сливен

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 240 магазина в цялата страна и най-модерната визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 17.01.2019 г.
  Краен срок: 14.02.2019 г.
  Референтен номер: 7687
  Град: Сливен

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 5. Старши специалист, Управление на канална мрежа – гр. София

  Продажби на едро

  • Контролира дейността на кабелните оператори (КО), свързана с използване на пасивната инфраструктура на БТК ЕАД. Участва в съвместни проверки, изготвя и подписва двустранни констативни протоколи
  • Координира и участва съвместно с други дирекции и подизпълнители в дейности, свързани с охрана на каналната мрежа, прекъсване и демонтаж на нерегламентирано положени кабели

  Виж повече

  Дата на публикуване: 17.01.2019 г.
  Краен срок: 14.02.2019 г.
  Референтен номер: 7686
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 6. Младши сътрудник, Обслужване на клиенти – гр. София

  Обслужване на клиенти

  Предлагаме ти:

  • Да започнеш своята кариера в най-голямата телекомуникационна компания в България, като се занимаваш с това, което обичаш да правиш
  • Да попаднеш в опитен екип от енергични и позитивни професионалисти, които ще те подкрепят в професионалния ти път

  Виж повече

  Дата на публикуване: 02.01.2019 г.
  Краен срок: 30.01.2019 г.
  Референтен номер: 7642
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 7. Техник Кабелна мрежа – гр. Костинброд

  Поддръжка и изграждане на мрежата

  • Контролира състоянието, поддръжката и ремонта на елементите от медната и оптичната кабелна мрежа на компанията
  • Локализира и отстранява повреди по медните кабелни линии и възстановява повредените съоръжения в рамките на контролните срокове

  Виж повече

  Дата на публикуване: 15.01.2019 г.
  Краен срок: 29.01.2019 г.
  Референтен номер: 7683
  Град: Костинброд

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 8. Техник Кабелна мрежа – гр. Костенец

  Поддръжка и изграждане на мрежата

  • Контролира състоянието, поддръжката и ремонта на елементите от медната и оптичната кабелна мрежа на компанията
  • Локализира и отстранява повреди по медните кабелни линии и възстановява  повредените съоръжения в рамките на контролните срокове

  Виж повече

  Дата на публикуване: 15.01.2019 г.
  Краен срок: 29.01.2019 г.
  Референтен номер: 7684
  Град: Костенец

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 9. Техник Кабелна мрежа – гр. Ботевград

  Поддръжка и изграждане на мрежата

  • Контролира състоянието, поддръжката и ремонта на елементите от медната и оптичната кабелна мрежа на компанията
  • Локализира и отстранява повреди по медните кабелни линии и възстановява повредените съоръжения в рамките на контролните срокове

  Виж повече

  Дата на публикуване: 15.01.2019 г.
  Краен срок: 29.01.2019 г.
  Референтен номер: 7682
  Град: Ботевград

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 10. Техник Телекомуникационни услуги – гр. София

  Поддръжка и изграждане на мрежата

  • Извършва дейности по предоставяне и поддръжка на услугите на компанията - телевизия, интернет и телефон, както и навременно отстранява възникнали технически повреди
  • Участва в дейности за осигуряване на качествено и ефективно обслужване на абонатите в определения му район

  Виж повече

  Дата на публикуване: 14.01.2019 г.
  Краен срок: 28.01.2019 г.
  Референтен номер: 7681
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 11. Младши юрисконсулт Правно обслужване – гр. София

  Правни въпроси, регулация и конкуренция

  • Оказва правна помощ на всички дирекции и отдели в компанията относно приложението на законодателството в областта на търговското и облигационно право, защита правата на потребителите и защитата на личните данни
  • Изготвя искови молби, възражения, писмени защити, становища, жалби, събира и представя доказателства и извършва всички необходими действия във връзка с реализиране на защитата на компанията пред съдилищата и особените юрисдикции

  Виж повече

  Дата на публикуване: 14.01.2019 г.
  Краен срок: 28.01.2019 г.
  Референтен номер: 7676
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 12. Регионален Търговски представител, Предплатени дилъри – Северна България

  Дилъри

  • Самостоятелно изгражда нова, широка, гъвкава дилърска мрежа в региона, за който отговаря
  • Подбира нови търговски обекти и дистрибутори, договаря търговските условия, по които ще работят, обучава и развива техния персонал

  Виж повече

  Дата на публикуване: 14.01.2019 г.
  Краен срок: 04.02.2019 г.
  Референтен номер: 7679
  Град: Велико Търново

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 13. Търговец VIVACOM магазин – гр. Мездра

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 240 магазина в цялата страна и най-модерната  визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.01.2019 г.
  Краен срок: 08.02.2019 г.
  Референтен номер: 7675
  Град: Мездра

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 14. Техник Кабелна мрежа – гр. Перник

  Поддръжка и изграждане на мрежата

  • Контролира състоянието, поддържката и ремонта на елементите от медната и оптичната кабелна мрежа на компанията
  • Локализира и отстранява повреди по медните кабелни линии и възстановява повредените съоръжения в рамките на контролните срокове

  Виж повече

  Дата на публикуване: 21.12.2018 г.
  Краен срок: 18.01.2019 г.
  Референтен номер: 7634
  Град: Перник

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 15. Техник Телекомуникационни услуги – гр. Велинград

  Поддръжка и изграждане на мрежата

  • Извършва дейности по предоставяне и поддръжка на услугите на компанията - телевизия, интернет и телефон, както и навременно отстранява възникнали технически повреди
  • Участва в дейности за осигуряване на качествено и ефективно обслужване на абонатите в определения му район

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.01.2019 г.
  Краен срок: 25.01.2019 г.
  Референтен номер: 7673
  Град: Велинград

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 16. ИТ Ентерпрайз Бизнес Аналитик

  Информационни технологии

  • Извършва дейности по предварителен анализ на постъпилите от вътрешни клиенти заявки
  • Дефинира обхват на високо ниво на заявките и проектите
  • Предлага варианти за ИТ решения, на база на бизнес изискванията на вътрешните клиенти

  Виж повече

  Дата на публикуване: 10.01.2019 г.
  Краен срок: 24.01.2019 г.
  Референтен номер: 7672
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 17. Junior Java Developer - Sofia

  Информационни технологии

  • ESB, Business Process Server and Data Services
  • Web services (both SOAP and REST) and business processes with BPMN and BPEL

  Виж повече

  Дата на публикуване: 10.01.2019 г.
  Краен срок: 24.01.2019 г.
  Референтен номер: 7671
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 18. Специалист управление на договори – гр. София

  Бизнес контрол

  • Участва в процеса по контрол на договорите за следгаранционна поддръжка
  • Поддържа бази данни и изготвя необходимите за дейността статистики и анализи

  Виж повече

  Дата на публикуване: 09.01.2019 г.
  Краен срок: 23.01.2019 г.
  Референтен номер: 7670
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 19. .NET Developer - Sofia

  Информационни технологии

  • Software development of applications and programs, relevant for customer service systems that meet the company's needs
  • Software development of applications or its components as well as documenting each stage of the software engineering process

  Виж повече

  Дата на публикуване: 09.01.2019 г.
  Краен срок: 23.01.2019 г.
  Референтен номер: 7669
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 20. Техник Телекомуникационни услуги – гр. Ловеч

  Поддръжка и изграждане на мрежата

  • Извършва дейности по предоставяне и поддръжка на предлаганите услуги от компанията - телевизия, интернет и телефон, както и навременно отстранява възникнали технически повреди
  • Участва в дейности за осигуряване на качествено и ефективно обслужване на абонатите в определения му район

  Виж повече

  Дата на публикуване: 09.01.2019 г.
  Краен срок: 23.01.2019 г.
  Референтен номер: 7666
  Град: Ловеч

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 21. Старши специалист Връзки с инвеститори и стратегически проекти

  Финанси

  • Подпомага и координира инвестиционни и интеграционни процеси
  • Работи по стратегически проекти, свързани с развитието на компанията
  • Извършва мониторинг и последващ контрол върху изпълнението на целите по проекти за оптимизация

  Виж повече

  Дата на публикуване: 09.01.2019 г.
  Краен срок: 23.01.2019 г.
  Референтен номер: 7668
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 22. Стажант Строителен режим и наеми – гр. София

  Правни въпроси, регулация и конкуренция

  • Преглежда, подрежда и класифицира различни видове документация, в това число строителни разрешения, различни части на проекти и други
  • Копира, сканира и обработва прегледаната информация

  Виж повече

  Дата на публикуване: 09.01.2019 г.
  Краен срок: 23.01.2019 г.
  Референтен номер: 7667
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 23. Старши специалист, Отчитане и анализи на частни клиенти – гр. София

  Планиране, отчитане и анализи

  • Участие в бизнес развитието на търговската мрежа
  • Анализ и обработка на бази данни за резултатите на VIVACOM магазини и партньорска мрежа

  Виж повече

  Дата на публикуване: 08.01.2019 г.
  Краен срок: 05.02.2019 г.
  Референтен номер: 7662
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 24. Специалист ИТ Поддръжка – гр. София

  Информационни технологии

  • Предоставя своевременна комплексна ИТ поддръжка на служителите на компанията
  • Инсталира, конфигурира и администрира компютърна техника и периферни устройства, операционни системи и софтуерни приложения

  Виж повече

  Дата на публикуване: 08.01.2019 г.
  Краен срок: 22.01.2019 г.
  Референтен номер: 7657
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 25. Стажант Бази данни – гр. София

  Информационни технологии

  • Работи с Oracle база данни и Informatica Power Center, които предлагат комплектен набор от технологии за извличане, обработване и агрегиране на данни
  • Съдейства при моделирането на Data Marts в DWH на VIVACOM

  Виж повече

  Дата на публикуване: 08.01.2019 г.
  Краен срок: 22.01.2019 г.
  Референтен номер: 7660
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 26. ИТ Бизнес аналитик

  Информационни технологии

  • Дефинира и документира бизнес изискванията на вътрешните клиенти по отношение на доставката на специфични ИТ решения и идентифицира зависимости и ограничения за изпълнението ѝ
  • Извършва ре-инженеринг на бизнес процесите в съответствие с изискванията на бизнес клиентите за постигане на по-високо качество и ефективност

  Виж повече

  Дата на публикуване: 08.01.2019 г.
  Краен срок: 22.01.2019 г.
  Референтен номер: 7658
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 27. Търговец VIVACOM магазин – гр. Раднево

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 240 магазина в цялата страна и най-модерната визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 08.01.2019 г.
  Краен срок: 05.02.2019 г.
  Референтен номер: 7663
  Град: Раднево

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 28. Сътрудник, Дистанционни продажби – гр. София

  Дилъри

  Ако търсиш не просто работа, а възможност за развитие и разгръщане на потенциала си, ние ти даваме шанс да покажеш най-доброто от себе си.

  Виж повече

  Дата на публикуване: 08.01.2019 г.
  Краен срок: 22.01.2019 г.
  Референтен номер: 7664
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 29. Търговец VIVACOM магазин – гр. Варна

  Продажби магазинна мрежа

  Ние от VIVACOM вярваме, че в една среда, в която хората са мотивирани и работят заедно с колегите си, ще открият своите силни страни. Ръководени от нашите основни ценности ние вярваме в хората и потенциала, който притежават. Ние се фокусираме върху работата в екип,фирмената култура и възможностите за кариерно развитие на всеки наш служител.

  Виж повече

  Дата на публикуване: 08.01.2019 г.
  Краен срок: 05.02.2019 г.
  Референтен номер: 7659
  Град: Варна

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 30. Стажант ИТ Поддръжка – гр. София

  Информационни технологии

  • Запознава се и участва в дейностите по поддръжка на софтуер и ИТ техниката за служебно ползване /компютри и периферия/
  • Извършва ИТ поддръжка отдалечено при разрешаване на инциденти и проблеми, свързани с ИТ услуги

  Виж повече

  Дата на публикуване: 04.01.2019 г.
  Краен срок: 18.01.2019 г.
  Референтен номер: 7651
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 31. Мрежови администратор – гр. София

  Информационни технологии

  • Извършва оперативните дейности по поддръжка и управление на Интранет мрежата на БТК икорпоративните центрове за данни.
  • Конфигурира и инсталира мрежови устройства в Интранет мрежата

  Виж повече

  Дата на публикуване: 04.01.2019 г.
  Краен срок: 18.01.2019 г.
  Референтен номер: 7650
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 32. Solution and Integration Architect

  Информационни технологии

  • Define solutions using Service Oriented Architecture (SOA) patterns
  • Design technical/integration Architectures

  Виж повече

  Дата на публикуване: 04.01.2019 г.
  Краен срок: 18.01.2019 г.
  Референтен номер: 7649
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 33. Младши сътрудник, Обслужване на клиенти – гр. Плевен

  Обслужване на клиенти

  • Отговаряш на входящи клиентски запитвания по телефон
  • Оказваш съдействие относно услуги, тарифи, промоции и технически проблеми
  • Спазваш стандартите на компанията  за обслужване на клиенти

  Виж повече

  Дата на публикуване: 04.01.2019 г.
  Краен срок: 18.01.2019 г.
  Референтен номер: 7647
  Град: Плевен

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 34. Младши сътрудник Технически екип - гр. Плевен

  Обслужване на клиенти

  • Отговаря на технически запитвания по телефонa на клиенти за Интернет и ТВ услугите, предоставяни от VIVACOM
  • Извършва техническа диагностика за състояние на мрежата, VIVACOM Net модеми, FiberNet рутери, настройки на услуги, покритие на мрежата

  Виж повече

  Дата на публикуване: 04.01.2019 г.
  Краен срок: 18.01.2019 г.
  Референтен номер: 7648
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 35. Търговец VIVACOM магазин – гр. Павликени

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до  най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 240 магазина в цялата страна и най-модерната  визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 04.01.2019 г.
  Краен срок: 01.02.2019 г.
  Референтен номер: 7646
  Град: Павликени

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 36. Търговец VIVACOM магазин – гр. София

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 240 магазина в цялата страна и най-модерната визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 03.01.2019 г.
  Краен срок: 31.01.2019 г.
  Референтен номер: 7645
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 37. Търговец VIVACOM магазин – гр. Созопол

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до  най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 240 магазина в цялата страна и най-модерната  визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 03.01.2019 г.
  Краен срок: 31.01.2019 г.
  Референтен номер: 7643
  Град: Созопол

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 38. Търговец VIVACOM магазин – гр. Видин

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 240 магазина в цялата страна и най-модерната визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 03.01.2019 г.
  Краен срок: 31.01.2019 г.
  Референтен номер: 7644
  Град: Видин

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 39. Техник Телекомуникационни услуги – гр. Велики Преслав

  Поддръжка и изграждане на мрежата

  • Извършва дейности по предоставяне и поддръжка на услугите на компанията - телевизия, интернет и телефон, както и навременно отстранява възникнали технически повреди
  • Участва в дейности за осигуряване на качествено и ефективно обслужване на абонатите в определения му район

  Виж повече

  Дата на публикуване: 21.12.2018 г.
  Краен срок: 18.01.2019 г.
  Референтен номер: 7632
  Град: Велики Преслав

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 40. Инженер за оптична кабелна мрежа – гр. София

  Поддръжка и изграждане на мрежата

  • Поддържа и ремонтира елементи от оптичната кабелна мрежа на телекомуникационния оператор
  • Аварийно отстранява повреди по оптичните кабелни линии и възстановява повредените съоръжения

  Виж повече

  Дата на публикуване: 21.12.2018 г.
  Краен срок: 18.01.2019 г.
  Референтен номер: 7631
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 41. Специалист Бизнес анализатор - гр. София

  Финанси

  • Извличате и обработвате големи масиви от данни с Oracle SQL и/или MS SQL
  • Разработвате периодични репорти, графични презентации, използвайки инструменти на ТSQL заявки, SSIS, BI и др.
  • Извършвате анализ на данните и предлагате препоръки за предотвратяване на загуби

  Виж повече

  Дата на публикуване: 21.12.2018 г.
  Краен срок: 18.01.2019 г.
  Референтен номер: 7630
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 42. Търговец VIVACOM магазин – гр. Ихтиман

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 240 магазина в цялата страна и най-модерната  визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 02.01.2019 г.
  Краен срок: 30.01.2019 г.
  Референтен номер: 7640
  Град: Ихтиман

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 43. Търговец VIVACOM магазин – гр. Пловдив

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до  най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 240 магазина в цялата страна и най-модерната  визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 02.01.2019 г.
  Краен срок: 30.01.2019 г.
  Референтен номер: 7641
  Град: Пловдив

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 44. Търговец VIVACOM магазин – гр. Силистра

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 240 магазина в цялата страна и най-модерната  визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 21.12.2018 г.
  Краен срок: 18.01.2019 г.
  Референтен номер: 7629
  Град: Силистра

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

Каталог
към контакти