План за Инвалиди 160

План за Инвалиди 160

План специално създаден за хора в неравностойно положение


 160 минути за селищни разговори

 Изключително ниска месечна абонаментна такса

Цена: 1.80 лв на месец с ДДС


Характеристики

  • Получавате 160 минути за селищни разговори
  • Идентификация на търсения номер, Пренасочване на повикванията, Чакащо повикване, Ограничаване на изходящите повиквания (ОИП), Тристранна конферентна връзка
  • Безплатен достъп до Обслужване на клиенти, по всяко време


  


Допълнителни услуги, които може да получите!

  • Високоскоростен интернет VIVACOM Net 

Цени за стандартно таксуване на този план с включен ДДС:
Първоначална цена за разговори към национални фиксирани мрежи и национални мобилни мрежи 0.132 лв
Селищни и междуселищни разговори във фиксираната мрежа на VIVACOM в силен трафик 0.050 лв на минута
Селищни и междуселищни разговори във фиксираната мрежа на VIVACOM в слаб трафик 0.000 лв на минута
Селищни и междуселищни разговори към други фиксирани оператори и Wi Max мрежи в силен трафик 0.050 лв на минута
Селищни и междуселищни разговори към други фиксирани оператори и Wi Max мрежи в слаб трафик 0.050 лв на минута 
Разговори към мобилната мрежа на VIVACOM 0.150 лв на минута
Разговори към други мобилни мрежи 0.290 лв на минута
Международни разговори I група  0.180 лв на минута 
Международни разговори II група 0.600 лв на минута 
Международни разговори III група 1.200 лв на минута 
Международни разговори IV група 12.000 лв на минута 
Цени за други направления. Стандартно таксуване и принципи на тарифиране на VIVACOM 
Цени за други услуги (преместване, възстановяване, смяна на номер, временно изключване, специални номера и други) 

 Вижте информация за услугите: Универсален номер 0700, Зелен телефон 0800, Услуги с добавена стойност

Специални правила и условия:
1) „План за инвалиди 160" могат да ползват лица с трайни увреждания с над 90% намалена работоспособност (1-а група инвалиди) след предоставяне на съответния документ от ТЕЛК.  
2) Включените минути за селищни разговори важат във фиксираната мрежа на VIVACOM.
3) Тарифирането е на минута. Минималната продължителност на разговор е 60 секунди.
4) Неизползваните включени минути не се прехвърлят за следващ месец.
5) Силен трафик е понеделник до петък, от 08.00 до 20.00ч., слаб трафик е понеделник до петък, от 20.00 до 08.00ч., събота, неделя и всички български национални празници.  
6) Прилага се първоначална цена за разговори към национални фиксирани мрежи и национални мобилни мрежи: 0.132 лв.

 Условия за ползване на планове „Инвалиди" за хора с увреждания