Често задавани въпроси

Стандартно таксуване и принципи на тарифиране на VIVACOM фиксирана мрежа.

Вид разговор
Стандартно
таксуване*
VIVAFIX
S/M/L
Таксуване "Стандартен план"

Национални разговори във фиксираната мрежа на VIVACOM

Първоначална цена
0.132 лв
0.132 лв
0.132 лв

Национални разговори във фиксираната мрежа на VIVACOM

Силен трафик
0.050 лв
0.010 / 0.000 лв
0.018 лв

Национални разговори във фиксираната мрежа на VIVACOM

Слаб трафик
0.000 лв
0.010 / 0.000 лв
0.000 лв

Национални разговори към други фиксирани оператори

Първоначална цена
0.132 лв
0.132 лв
0.132 лв

Национални разговори към други фиксирани оператори

Силен трафик
0.050 лв
0.010 / 0.000 лв
0.084 лв

Национални разговори към други фиксирани оператори

Слаб трафик
0.050 лв
0.010 / 0.000 лв
0.000 лв

Разговори към мобилни оператори

Първоначална цена
0.132 лв
0.132 лв
-

Разговори към мобилни оператори

Мобилна мрежа на VIVACOM
0.150 лв
0.010 / 0.000 лв
Силен трафик: 0.250 лв
Слаб трафик: 0.210 лв

Разговори към мобилни оператори

Други мобилни мрежи
0.290 лв
0.010 / 0.000 лв
Силен трафик: 0.250 лв
Слаб трафик: 0.210 лв

Разговори към международни дестинации

Първоначално таксуване
0.000 лв
0.132 лв
0.000 лв

Разговори към международни дестинации Група I

Силен и слаб трафик
0.180 лв
0.180 лв
0.180 лв

Разговори към международни дестинации Група II

Силен и слаб трафик
0.600 лв
0.600 лв
0.600 лв

Разговори към международни дестинации Група III

Силен и слаб трафик
1.200 лв
1.200 лв
1.200 лв

Разговори към международни дестинации Група IV

Силен и слаб трафик
12.000 лв
12.000 лв
12.000 лв

Зелен телефон 0800/цени в лв.

Силен и слаб трафик
безплатен
безплатен
безплатен

Универсален номер 0700/цени в лв.

Първоначална цена
0.132 лв
0.132 лв
0.132 лв

Универсален номер 0700/цени в лв.

Силен трафик
0.050 лв
0.018 лв
0.018 лв

Универсален номер 0700/цени в лв.

Слаб трафик
0.000 лв
0.000 лв
0.000 лв

Услуги с добавена стойност - цена на разговор в лв.
090 0 10 zzz

Тарифа 7
0.660 лв
0.660 лв
0.660 лв

Услуги с добавена стойност - цена на разговор в лв.
090 0 1y zzz (y=2,4,5,8,9)

Тарифа 1
0.960 лв
0.960 лв
0.960 лв

Услуги с добавена стойност - цена на разговор в лв.
090 0 2y zzz (y=0,1,5)

Тарифа 2
0.576 лв
0.576 лв
0.576 лв

Услуги с добавена стойност - цена на разговор в лв.
090 0 31 zzz

Тарифа 8
0.120 лв
0.120 лв
0.120 лв

Услуги с добавена стойност - цена на разговор в лв.
090 0 32 zzz

Тарифа 3
0.216 лв
0.216 лв
0.216 лв

Услуги с добавена стойност - цена на разговор в лв.
090 0 41 zzz

Тарифа 5
1.800 лв
1.800 лв
1.800 лв

Услуги с добавена стойност - цена на разговор в лв.
090 0 4y zzz (y=0,4)

Тарифа 4
1.800 лв
1.800 лв
1.800 лв

Услуги с добавена стойност - цена на разговор в лв.
090 0 53 zzz

Тарифа 9
2.376 лв
2.376 лв
2.376 лв

Услуги с добавена стойност - цена на разговор в лв.
090 0 55 zzz

Тарифа 6
1.188 лв
1.188 лв
1.888 лв

Услуги с добавена стойност - цена на разговор в лв.
090 0 56 zzz

Тарифа 7
0.660 лв
0.660 лв
0.660 лв

Телегласуване чрез номера 0901 - цена на разговор в лв.
090 1 31 zzz

Тарифа 8
0.120 лв
0.120 лв
0.120 лв

Телегласуване чрез номера 0901 - цена на разговор в лв.
090 1 32 zzz

Тарифа 3
0.216 лв
0.216 лв
0.216 лв

Телегласуване чрез номера 0901 - цена на разговор в лв.
090 1 55y zzz (y=0,1,2,3,4)

Тарифа 6
1.188 лв
1.188 лв
1.188 лв

Телегласуване чрез номера 0901 - цена на разговор в лв.
090 1 55y zzz (y=5,6,7,8,9)

Тарифа 9
2.376 лв
2.376 лв
2.376 лв

Телегласуване чрез номера 0901 - цена на разговор в лв.
090 1 56 zzz

Тарифа 7
0.660 лв
0.660 лв
0.660 лв

Хазартни игри - цена на минута в лв.
090 2 40 zzz (y=0,1,4)

Тарифа 4
1.800 лв
1.800 лв
1.800 лв

Услуги с добавена стойност за възрастни - цена на разговор в лв.
090 3 51 zzz

Тарифа 6
1.188 лв
1.188 лв
1.188 лв

Услуги с добавена стойност за възрастни - цена на разговор в лв.
090 3 53 zzz

Тарифа 9
2.376 лв
2.376 лв
2.376 лв

Услуги с добавена стойност за възрастни - цена на разговор в лв.
090 3 55 zzz

Тарифа 1
0.960 лв
0.960 лв
0.960 лв

Услуги с добавена стойност за възрастни - цена на разговор в лв.
090 3 56 zzz

Тарифа 5
1.800 лв
1.800 лв
1.800 лв

Телефонен указател 11800 - цена на минута в лв.

Силен и слаб трафик
0.39 лв
0.39 лв
0.39 лв

Информационни услуги (180) - цени в лв.

Първоначална цена
0.132 лв
0.132 лв
0.132 лв

Информационни услуги (180) - цени в лв.

Силен трафик
0.050 лв
0.018 лв
0.018 лв

Информационни услуги (180) - цени в лв.

Слаб трафик
0.000 лв
0.000 лв
0.000 лв

Безплатни разговори (150, 160, 166) - цени в лв.

Силен и слаб трафик
безплатен
безплатен
безплатен

Интернет достъп посредством номера 0134 100, 0134 000 (свързването с Интернет се заплаща допълнително) - цени в лв.

Първоначална цена
0.132 лв
0.132 лв
0.132 лв

Интернет достъп посредством номера 0134 100, 0134 000 (свързването с Интернет се заплаща допълнително) - цени в лв.

Силен трафик
0.030 лв
0.030 лв
0.030 лв

Интернет достъп посредством номера 0134 100, 0134 000(свързването с Интернет се заплаща допълнително) - цени в лв.

Слаб трафик
0.024 лв
0.024 лв
0.024 лв

Свободен Интернет достъп посредством номера 0134 200, 0134 300 (включва свързването с Интернет) - цени в лв.

Първоначална цена
0.132 лв
0.132 лв
0.132 лв

Свободен Интернет достъп посредством номера 0134 200, 0134 300 (включва свързването с Интернет) - цени в лв.

Силен трафик
0.036 лв
0.036 лв
0.036 лв

Свободен Интернет достъп посредством номера 0134 200, 0134 300 (включва свързването с Интернет) - цени в лв.

Слаб трафик
0.030 лв
0.030 лв
0.030 лв

*Със Стандартно тарифиране са: SuperFix, У Дома 50, У Дома 150, У Дома 250, Ограничен, Инвалиди 160, Инвалиди 300, Офис+ планове, Социални и здравни заведения, Стандартен бизнес план, Office Standard, всички пакетни услуги.

Селищни телефонни разговори - разговори, провеждани между абонатите на територията на една възлова централа на VIVACOM.

Междуселищната зона за разстояние обхваща всички разговори извън територията на една възлова централа на VIVACOM.

** За откриване на телефонен пост с първоначално изграждане на мрежа за достъп се заплаща еднократна цена от 24.00 лв./84.00 лв с ДДС съответно за частни клиенти/бизнес клиенти. За лица с над 50% нетрудоспособност  (Инвалиди 160 и Инвалиди 300)  – 12.00 лв. с ДДС.

Обратно към въпросите

нагоре