Нов директор за връзки с инвеститорите на ВИВАКОМ

12 Февруари 2010

На основание чл. 116г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа с решение на управителния съвет на "Българска телекомуникационна компания" АД, ЕИК 831642181 ("ВИВАКОМ" или "дружеството") Даниела Петрова Йосифова бе освободена от длъжност като директор за връзки с инвеститорите на ВИВАКОМ, като за нов директор за връзки с инвеститорите на дружеството бе избран Богдан Илчев Богданов. Адрес и телефонът за кореспонденция са: гр. София, п.к. 1113, ул. "Коста Лулчев" № 20, тел. 02/9494331.