Мобилни Предплатени

Регистрация на предплатена карта

Как мога да регистрирам предплатената си карта?

Можете да регистрирате Вашата предплатена карта в най-близкия магазин на VIVACOM и партньорска мрежа или онлайн, ако притежавате електронен подпис.

За да осъществите регистрация  е необходимо:


1. Да се идентифицирате с документ за самоличност
2. Да попълните и подпишете Заявка за регистрация на предплатена карта


Данни за регистрация на
физически лица:

  • Лична карта или паспорт
    (за потребители под 14 години, както и за потребители от 14 до 18 години, които не притежават документ за самоличност, се събират данни на законните им представители)
     


Данни за регистрация на юридически лица или ЕТ:

  • С ЕИК - Посочване на единния идентификационен код, с оглед удостоверяване на представителната власт на заявителя
  • С БУЛСТАТ - Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 6 (шест) месеца преди представянето му и копие от карта за идентификация по БУЛСТАТ


Ако сте притежател на електронен подпис, можете да осъществите регистрацията ТУКВАЖНО! Ако предплатена Ви карта е била активирана преди 31.01.2010 и не сте я регистрирали, то изходящите и входящи обаждания са спрени. Можете да възтановите обажданията, като регистрирате предплатената си карта преди датата на изтичане на нейната валидност. Валидността на предплатените карти е с продължителност до 1 година след активирането им или след зареждането на последния ваучер виж повече. Валидността на Вашата предплатена карта можете да проверите на номер 123


Нагоре Обратно към въпросите

Задължително ли е да регистрирам предплатената си карта?

Да, регистрацията на клиентите на предплатената услуга стана задължителна след решение №1085 на Комисията за Регулиране на съобщенията „Събиране на данни, необходими за идентифициране на клиентите на предплатените услуги" от 03.09.2009 г.

Нагоре Обратно към въпросите

Какъв е срокът, в който трябва да регистрирам предплатената си карта?

Няма срок, в който трябва да регистрирате Вашата нова предплатена карта, но трябва да извършите регистрацията преди датата на изтичане на нейната валидност. Валидността на предплатените карти е с продължителност до 1 година след активирането им или след зареждането на последния ваучер виж повече. Валидността на предплатената карта можете да проверите на номер 123

Нагоре Обратно към въпросите

Какво е нужно да представя, за да мога да регистрирам предплатената си карта?

Необходимо е да представите Вашата лична карта, която е необходима за идентификация, ако сте физическо лице. Ако сте юридическо лице или ЕТ и не сте регистрирани или пререгистрирани в Търговския регистър, трябва да представите Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 6 (шест) месеца преди представянето му и карта за идентификация по БУЛСТАТ. В случай, че фирмата е регистрирана с ЕИК, е нужно да посочите единния идентификационен код, с оглед удостоверяване на представителната власт на заявителя.

Нагоре Обратно към въпросите

Какво ще се случи с предплатената ми карта, ако не я регистрирам?

Ако не регистрирате Вашата нова предплатена карта, тя няма да бъде активирана. Ако предплатената Ви карта не е ригистрирана, но е била активирана преди 31.01.2010 г., входящите и изхоящи повиквания ще бъде спрени докато не предоставите данните си за регистрация, но не по-късно от датата, на която изтича валидността на предплатената карта. След като валидността й изтече, номерът Ви ще бъде освободен.

Нагоре Обратно към въпросите

Мога ли да регистрирам предплатената си карта, ако нямам навършени 18 год. и не притежава документ за самоличност, и/или не съм гражданин на република България?

  • В случай, че нямате навършени 18 год. и не притежавате документ за самоличност няма да може да регистрирате предплатената карта на свое име, но можете да я регистрирате на името на Ваш законен представител.
  • Ако не сте гражданин на република България, имате възможност да регистрирате Вашата предплатена карта срещу документ за самоличност.

Нагоре Обратно към въпросите