Мобилни Абонаментни

Сметки, Плащания и Събиране на Вземания

Как да разчета моята първа фактура?

Първата месечна сметка се издава на първата дата на отчетния Ви период след активацията на абонамента Ви.

Тя има три основни секции:

 1. Заглавна страница с кратко описание на Вашите данни, ползвани услуги, дължима сума, дата на издаване на сметката и срок за плащане.
 2. Секция "Извлечение" със сумата на всички Ваши месечни и еднократни такси и сумата на цялото потребление.
 3. Секция "Извлечение по услуги" за всеки мобилен номер под Вашия абонамент.


Първата Ви месечна сметка включва частична месечна такса за периода от датата на активация до датата на отчетния период, една пълна месечна такса за следващия месец, а също и сумите за всички използвани услуги, от датата на активация до датата на отчетния период.

Включените услуги, които са описани в първата месечна сметка, са част от полагаемите за месеца, като са пропорционално разпределени за периода от активацията до датата на отчетния период.


Нагоре Обратно към въпросите

Как мога да получа детайлизирана разпечатка?

Детайлизираната разпечатка изброява всяка услуга, използвана от всеки номер под Вашия абонамент за отчетния период. Вашата детайлизирана разпечатка показва кога, за колко време и къде, са провеждани разговори и използвани услуги, както и таксуването за всяка услуга.

Може да заявите активиране на детайлизирана разпечатка за бъдещи периоди като се обадите на Обслужване на клиенти на 123, по всяко време или директно чрез VIVAONLINE.

Детайлизирана справка

Цена в лв.

Получаване на детайлизирана справка с месечната сметка по пощата - частни клиенти 0.60
Получаване на детайлизирана справка с месечната сметка по пощата - бизнес клиенти  безплатно 
Получаване на детaйлизирана справка онлайн безплатно 
 Отказ от получаване на детайлизирана справка на хартиен носител Безплатно
Възстановяване получаването на детайлизирана справка след направен отказ  Безплатно
Детайлизирана справка за минал период от време, но не повече от 6 месеца назад 6.00 за всеки номер
Получаване на препис от фишовете или фактура на месечните сметки за изтекъл период от време в рамките на една година в магазин на VIVACOM - еднократно за всеки телефонен пост  2.40
Посочените цени са с включен ДДС


Нагоре Обратно към въпросите

Как мога да получа копие от моята фактура?

Може да заявите копие на Вашата месечна сметка като се обадите на Обслужване на клиенти на 123 или на 121 ако сте бизнес клиент, по всяко време.


Нагоре Обратно към въпросите

Какъв е срокът за заплащане на фактура?

Вашата месечна сметка е дължима 18 дни от датата показана на заглавната й страница.

Винаги плащайте в срок, за да избегнете ограничаване на услугите, такси за закъснели плащания или лоша кредитна история.

Имайте предвид, че в случай на натрупване на просрочени задължения, VIVACOM има право да предостави информацията, необходима за събирането му, на агенция за събиране на вземания.

Конкретната агенция ще бъде определена според това, с кои агенции VIVACOM има действащ договор към момента на възлагане събирането на задължението Ви.


Нагоре Обратно към въпросите

Как и къде мога да заплатя фактурата си?

Предлагаме Ви няколко удобни начина за заплащане на Вашата фактура:

 1. Услугата Директен дебит позволява автоматично превеждане на средства  по банковата ни сметка в Ситибанк с изричното Ви съгласие. За да плащате чрез Директен дебит, е необходимо да посетите банката, в която е открита банковата Ви сметка и да попълните документ ‘Съгласие за Директен дебит'. Копие на подписаното съгласие трябва да предоставите в наш магазин или да го изпратите на нашият адрес: София 1784, пк.44, до VIVACOM, съпътствано с молба свободен текст описваща Вашето искане.

 2. VIVACOM Ви дава възможност да заплащате месечните си сметки през банкомат с банкова карта, чрез услугата B-Pay. За да платите през B-Pay трябва да знаете кодовете на VIVACOM съответно за плащане на сметки (50505) или за авансово плащане в полза на VIVACOM (00505). Ако сте частно лице, Вашият абонатен номер се състои от Код на оператора (без 0) + GSM номер + последни 3 цифри от ЕГН ПРИМЕР: 871234567ЕГН. Ако сте бизнес клиент, Вашият абонатен номер се състои от Код на оператора (без 0) + GSM номер + последни 3 цифри от Булстат номер. ПРИМЕР: 871234567БСТ.

 3. VIVACOM Ви предоставя възможност да заплащате месечните си сметки през www.ePay.bg или www.icard.bg. За да плащате чрез Интернет, е необходимо да имате регистрация в системата и да регистрирате в своя профил абонатния си номер към VIVACOM.

Регистрирането на банковата карта през банкомат се извършва по следния начин:

 • от менюто на банкомата се избира опция Други услуги и после опция Регистрация за плащане през интернет
 • след въвеждането на ПИН кода на банковата карта се появява съобщение за успешна регистрация


След успешна регистрация на банковата карта през банкомат се извършва регистрация в съответната уеб страница.

За ePay това се извършва по следния начин:

 • От меню Търговци клиентът избира Регистрация за периодични плащания
 • От списъка с търговци се избира VIVACOM
 • Въвежда клиентският номер, който желае да заплати


Не  е възможно извършване на авансово плащане през ePay. Плащания през ePay могат да извършат само картодържатели, чиито банки имат сключено споразумение с ePay, като на www.epay.bg са поместени имената на всички банки със съответните споразумения. ТИН на VIVACOM е 1154689231.


За icard това се извършва по следния начин:

 • Необходимо е да имате издадена кредитна карта iCARD MasterCard
 • Влезте на пресоналната си страница в www.icard.bg през входа за клиенти
 • Отидете на "Комунални плащания", натиснете бутон "Регистрация" и изберете Плащане на сметки към VIVACOM, като кликнете върху името му
 • В отворения прозорец "Данни за абоната" - въведете своя Клиентски номер
 • Изберете един от начините на погасяване на задълженията:

Опция 1: "Автоматично плащане на задължение" - чрез избора на тази опция, декларирате че желаете сметките да бъдат погасявани автоматично от нас при излизане на задължение, за всеки следващ месец.

Опция 2: "Плащане след SMS потвърждение" - чрез избора на тази опция Вие декларирате, че желаете сметките да бъдат погасявани, след като бъдете уведомени за задължението чрез SMS и потвърдите като изпратите получения код чрез SMS обратно на 11 00 17. (Внимание! За да се използва тази опция е задължително да е избрана и опцията „Известяване чрез SMS")

Опция 3: „Ръчно плащане от страницата" - чрез избирането на тази опция,  Вие декларирате,  че желаете да погасявате сметките си към съответното дружество, като ежемесечно посещавате страницата.

 • Изберете начина на известяване при излизане на задължение - чрез email или SMS

 

 4. ДСК Директ е електронно банкиране за притежатели на банкови сметки в банка ДСК. Чрез него могат да се извършват плащания по VIVACOM сметки, регистрирани на собственика на фактури на тяхно име.

За да заплатят своите VIVACOM мобилни фактури клиентите трябва:

 • да се регистрират за услугата ДСК Директ в банка ДСК, за да получат потребителско име и парола за достъп
 • да влязат на сайта www.dskdirect.bg и своя акуант
 • да изберат ново плащане
 • да изберат Плащане на сметка, опция Мобилни телефонни абонаментни услуги, VIVACOM
 • след това клиентът избира от коя банкова сметка да плати
 • след това клиентът избира VIVACOM билинг акуанта, чиято фактура иска да заплати. Въвежда мобилния номер + последните 3 цифри от ЕГН-то на титуляра, във формат 878хххххх123, както при плащания през ePay.


 5. Transcard позволява извършване на плащания по VIVACOM сметки чрез интернет портал www.transcard.bg. Transcard позволява плащане след преглед и потвърждаване, където клиентът се информира предварително за размера и срока на сумата за плащане. Също така предлага автоматично плащане на сметки, където системата на Transcard следи за възникнали преводи и автоматично извършва плащания по тях.

За да се извърши плащание по един от двата Transcard метода, трябва:

 • клиентът да е притежател на Transcard
 • чрез Transcard портала да бъде избран съответния билинг акаунт, по който ще се извършват плащания
 • да се избере метод на плащане - автоматичен или чрез потвърждение
 • да се въведе абонатния номер на услугата.  

 

Транскарт ви предлага следните възможности за плащане на битови сметки:

 • автоматично плащане - ако изберете тази възможност, всички заявени сметки ще бъдат платени автоматично в момента, в който възникнат. По желание Транскарт Файненшъл Сървисис ЕАД може да Ви известява за всяко извършеното плащане чрез e-mail или чрез SMS;
 • плащане след потвърждение - ако изберете тази възможност, ще получавате уведомление по e-mail или чрез SMS за размера и вида на всяко възникнало задължение. За да платите това задължение, влезете във Вашия индивидуален клиентски профил, от раздел „Битови сметки онлайн" изберете „Регистрирани сметки" и натиснете бутона „Плати" срещу желаната от Вас сметка. Ако сте се регистрирали за известяване чрез SMS, при всяко възникване на задължение ще получавате SMS с уникален 4 цифрен код. Изпратете обратно SMS с този код на телефон 170017 и Вашето задължение ще бъде платено.
 6. VIVACOM Ви дава възможност да плащате месечните си сметки Плащане с платежно нареждане или чрез разплащателна сметка

Банка:  Банка: Ситибанк Н.А., клон София
Банкова сметка IBAN: IBAN: Персонален IBAN
Банков код BIC: CITIBGSF

При плащане чрез банков превод е необходимо да посочите Вашия персонален IBAN, който може да откриете на първа страница на вашата фактура.

Какво означава персонален IBAN?

 • Вашият персонален IBAN е номер на банкова сметка, която VIVACOM е запазила специално за Вас в Ситибанк. Персоналният Ви IBAN е уникален за клиентския Ви номер и можете да го видите във Вашата месечна фактура. 
 • Ако притежавате повече от един клиентски номер, ще имате различен IBAN за всеки един от тях. Плащането за всеки клиентски номер следва да се извършва по съответстващия му уникален IBAN. 7. Системата Easypay (пощенски парични преводи и платежни услугу) позволява безплатно регистриране на Клиентса Easypay регистрация. Тя осигурява на клиентите възможност да получат информация за всички свои битови сметки и сметки за мобилни телефони в реално време. Плащането на сметките става общо и поотделно. Възможно е, при заявка на клиента, да се получава предварителна информация за сметките чрез SMS или email.  

 8. Имате възможност да заплащате месечните си сметки, като сканирате QR кода от нея, благодарение на мобилното приложение CellumPay.

 

 9. VIVACOM Ви дава възможност да заплащате месечните си сметки в брой в магазините на VIVACOM, всеки офис на Български пощи и на всяка каса на Фаст Пей ХД АД.

Подробна информация с адреси, работно време и телефони за връзка с центровете от магазинната мрежа може да намерите тук.


Нагоре Обратно към въпросите

Какво са включени услуги и как се прехвърлят за следващ месец?

Включени услуги са включените в абонаментния Ви план минути, SMS съобщения или MB, които можете да използвате през Вашия отчетен период. Според спецификата на тарифния план, неизразходваните включени услуги могат да се прехврлят или да не се прехвърлят за следващ отчетен период. В случай, че се прехвърлят, броят им не може да надхвърля този на услугите, включени в тарифния Ви план. В зависимост от датата на активацията на услугата, Вие получавате пропорционален брой включени услуги спрямо дните, оставащи до датата на излизане на Вашата първа фактура.

След изчерпване на включените услуги, Вашето потребление се таксува спрямо тарифния Ви план.

Може да проверявате Вашите включени услуги безплатно чрез кратък USSD код *123# или чрез обаждане до Обслужване на клиенти по всяко време на телефон 123 за частни клиенти и 121, ако сте бизнес клиент, избирайки опция 1.


Нагоре Обратно към въпросите

Как мога да обединя / разделя моите абонаменти?

Чрез обединяване или разделяне на Вашите абонаменти Вие може да прехвърлите един или няколко от Вашите номера на нова или съществуваща фактура. Всяка фактура може да бъде доставяна на различен адрес.

Ако сте частен клиент може да заявите обединяване или разделяне на фактура веднъж месечно чрез обаждане до Обслужване на клиенти на телефон 123, по всяко време.

За отделяне на номера на нов абонамент се заплаща еднократна такса от 12 лв с ДДС. Таксата ще бъде отразена в следващата Ви фактура.

Разделянето/обединяването на клиентски номера за неакаунтменажирани Бизнес клиенти се осъществява в магазин на VIVACOM, чрез попълване на Форма.
Aко клиентът е акаунтменажиран, е необходимо да се обърне към Търговския си представител.
На един клиентски номер трябва да има минимум 3 мобилни номера.

Услугата е безплатна за бизнес клиенти.

В случай на разделяне или обединяване на фактура, неизразходваните услуги за номера, за който се извършва промяната се губят.


Нагоре Обратно към въпросите

Как мога да активирам отново моите ограничени услуги?

Ако Вашите услуги са ограничени поради просрочени задължения или надвишен кредитен лимит, е необходимо да извършите незабавно плащане, за да възстановите своите услуги.


Нагоре Обратно към въпросите

Как мога да променя адреса си за получаване на фактури?

Може да промените адреса си за получаване на фактури чрез обаждане до Обслужване на клиенти на телефон 123 за частни клиенти и 121 ако сте бизнес клиент, по всяко време.

Ако получавате фактурата си в пощенска кутия, моля, уверете се, че името Ви, заедно с номера на пощенската кутия, са ясно изписани.


Нагоре Обратно към въпросите

Какво е максимална финансова граница и как се калкулира?

Максималната финансова граница е сумата, до която имате възможност да провеждате разговори и да ползвате услуги. Ако желаете тази сума да бъде увеличена, трябва да се свържете с Обслужване на клиенти на 123. Възможно е да бъде изискано авансово плащане или депозит в магазин на VIVACOM.


Нагоре Обратно към въпросите

Как мога да получа обратно направения депозит за увеличение на максималната финансова граница?

Искането за възстановяване на депозита може да бъде направено само на 123. Имайте в предвид, че след освобождаване на депозита Вашата максимална финансова граница ще бъде намалена със същата сума и услугите могат да бъдат ограничени.


Нагоре Обратно към въпросите

Как се таксува моето потребление?

Тарифирането зависи от избраният тарифен план, като може да бъде с 30 или 60 секудно първоначално отчитане за всички разговори в страна и в последствие на точна секунда или на започната минута.

Обажданията в роуминг се таксуват съобразно условията на мобилната мрежа, която използвате.

*Информация за първоначално таксуване може да откриете в ценовата информация на всеки тарифен план.


Нагоре Обратно към въпросите

На коя дата ще се издава моята фактура?

Според датата на активация на Вашата SIM карта, фактурата Ви ще се издават на един от следните дни, всеки календарен месец:

 • При активация на SIM карта в периода от 3-тo до 11-тo, фактура ще се издава на всяко 15-то число
 • При активация на SIM карта в периода от 12-тo до 20-тo, фактура ще се издава на всяко 22-ро число 
 • При активация на SIM карта в периода от 21-во до 24-тo, фактура ще се издава на всяко 1-во число
 • При активация на SIM карта в периода от 25-тo до 2-рo, фактура ще се издава на всяко 8-то число


Ако сте настоящ клиент на мобилната мрежа на VIVACOM и сключите договор за нова SIM карта на абонаментен план, отчетната дата, на която ще се издава фактура за новата Ви карта, ще бъде еднаква (индентична) с датата на фактуриране на първата Ви SIM карта.


Нагоре Обратно към въпросите

Какво е активационен пакет?

Активационният пакет, на цена от 9.90 лв. с ДДС, включва 60 минути към всички национални оператори, които се черпят с втори приоритет след включените в тарифата минути, ако има такива.

Активационният пакет се активира на всички нови клиенти, които сключват срочен договор за абонаментна услуга с месечна такса равна или по-ниска от 24.80 лв. с ДДС и е валиден в период от 30 дни след подписване на договора. За всички тарифни планове, за които важи прилагането на Активационен пакет, се намалява размера на депозита при активация с и без мобилно устройство с размера на цената на пакета.

Активационният пакет не важи за лоялни клиенти и за клиенти, които пренасят номера си от друга мобилна мрежа.


Нагоре Обратно към въпросите