Пакетни услуги

Сметки, Плащания и Събиране на Вземания

Как мога да активирам отново моите ограничени услуги?

Ако Вашите услуги са ограничени поради просрочени задължения или надвишен кредитен лимит, е необходимо да извършите незабавно плащане, за да възстановите своите услуги.


Нагоре Обратно към въпросите

Как се осъществява фактурирането при пакетна услуга VIVACOM Trio?

Клиентът получава две отделни фактури:

 • Фактурата за фиксирана телефонна услуга и VIVACOM Net включва месечен абонамент за пакетната услуга - 40 лв с ДДС. Във фактурата се включват и тарифираните разговори (ако има) на фиксираната услуга. Фактурата се издава до 10-то число на месеца, както всички останали фактури за фиксирани услуги.
 • Фактурата за мобилната услуга включва тарифираните разговори (ако има) на мобилната услуга и тарифираните разговори и месечен абонамент за допълнителен мобилен номер на абонамент VIVACOM Trio Mobile Plus. Издава се на съответната дата, в зависимост от отчетнния период, в който попада клиентът.

Нагоре Обратно към въпросите

Как се осъществява фактурирането при пакетна услуга VIVACOM Duo: Fix + Mobi?

Клиентът получава две отделни фактури:

 • Фактурата за фиксирана телефонна услуга включва месечен абонамент за пакетната услуга - 25 лв с ДДС. Във фактурата се включват и тарифираните разговори (ако има) на фиксираната услуга. Фактурата се издава в зависимост от отчетната дата - 1,8,15 или 22.
 • Фактурата за мобилната услуга включва тарифираните разговори (ако има) на мобилната услуга и тарифираните разговори и месечен абонамент за допълнителен мобилен номер на абонамент VIVACOM Duo Mobile Plus. Издава се на съответната дата, в зависимост от отчетнния период, в който попада клиентът.

Нагоре Обратно към въпросите

Как се осъществява фактурирането при пакетна услуга VIVACOM Duo: Fix + Net?

Клиентът получава една фактура:
Фактурата включва месечен абонамент за пакетната услуга - 30 лв с ДДС. Във фактурата се включват и тарифираните разговори (ако има) на фиксираната услуга. Фактурата се издава в зависимост от отчетната дата - 1,8,15 или 22.

Нагоре Обратно към въпросите

Как и къде мога да заплатя фактурата си за мобилната услуга?

Предлагаме Ви няколко удобни начина за заплащане на Вашата фактура:

 1. Услугата Директен дебит позволява автоматично превеждане на средства  по банковата ни сметка в Ситибанк с изричното Ви съгласие. За да плащате чрез Директен дебит, е необходимо да посетите банката, в която е открита банковата Ви сметка и да попълните документ ‘Съгласие за Директен дебит'. Копие от заверения документ следва да изпратите до VIVACOM на факс /+359 2 9494005/ или сканирано копие на email: payments@vivacom.bg Задължителни реквизити при попълването на съгласие за Директен Дебит са IBAN сметката и BIC код на клиента, както и абонаментният номер, посочен във фактурата Ви.

 2. VIVACOM Ви дава възможност да заплащате месечните си сметки през банкомат с банкова карта, чрез услугата B-Pay. За да платите през B-Pay трябва да знаете кодовете на VIVACOM съответно за плащане на сметки (50505) или за авансово плащане в полза на VIVACOM (00505). Ако сте частно лице, Вашият абонатен номер се състои от Код на оператора (без 0) + GSM номер + последни 3 цифри от ЕГН ПРИМЕР: 871234567ЕГН. Ако сте бизнес клиент, Вашият абонатен номер се състои от Код на оператора (без 0) + GSM номер + последни 3 цифри от Булстат номер. ПРИМЕР: 871234567БСТ.

 3. VIVACOM Ви предоставя възможност да заплащате месечните си сметки през www.ePay.bg, www.eBG.bg или www.icard.bg. За да плащате чрез Интернет, е необходимо да имате регистрация в системата и да регистрирате в своя профил абонатния си номер към VIVACOM.

Регистрирането на банковата карта през банкомат се извършва по следния начин:

 • от менюто на банкомата се избира опция Други услуги и после опция Регистрация за плащане през интернет
 • след въвеждането на ПИН кода на банковата карта се появява съобщение за успешна регистрация


След успешна регистрация на банковата карта през банкомат се извършва регистрация в съответната уеб страница.

За ePay това се извършва по следния начин:

 • От меню Търговци клиентът избира Регистрация за периодични плащания
 • От списъка с търговци се избира VIVACOM
 • Въвежда 12-цифрен абонатен номер, който представлява един от мобилните номера на клиента във формат 878хххххх (без 0 в началото на номера), следван от последните три цифри на БУЛСТАТ за бизнес клиенти (пример: 878123456ЕГН или 878123456БСТ)


Не  е възможно извършване на авансово плащане през ePay. Плащания през ePay могат да извършат само картодържатели, чиито банки имат сключено споразумение с ePay, като на www.epay.bg са поместени имената на всички банки със съответните споразумения. ТИН на VIVACOM е 1154689231.

За eBG това се извършва по следния начин:

 • От меню Услуги се избира подменю VIVACOM, след което регистрираната сметка
 • След това се избира бутон Информация, последван от бутон Плащане от отворения нов прозорец
 • На страница Потвърждаване на плащане се въвежда потребителска парола


За icard това се извършва по следния начин:

 • Необходимо е да имате издадена кредитна карта iCARD MasterCard
 • Влезте на пресоналната си страница в www.icard.bg през входа за клиенти
 • Отидете на "Комунални плащания", натиснете бутон "Регистрация" и изберете Плащане на сметки към VIVACOM, като кликнете върху името му
 • В отворения прозорец "Данни за абоната" - въведете своя Клиентски номер
 • Изберете един от начините на погасяване на задълженията:

Опция 1: "Автоматично плащане на задължение" - чрез избора на тази опция, декларирате че желаете сметките да бъдат погасявани автоматично от нас при излизане на задължение, за всеки следващ месец.

Опция 2: "Плащане след SMS потвърждение" - чрез избора на тази опция Вие декларирате, че желаете сметките да бъдат погасявани, след като бъдете уведомени за задължението чрез SMS и потвърдите като изпратите получения код чрез SMS обратно на 11 00 17. (Внимание! За да се използва тази опция е задължително да е избрана и опцията „Известяване чрез SMS")

Опция 3: „Ръчно плащане от страницата" - чрез избирането на тази опция,  Вие декларирате,  че желаете да погасявате сметките си към съответното дружество, като ежемесечно посещавате страницата.

 • Изберете начина на известяване при излизане на задължение - чрез email или SMS


 4. ДСК Директ е електронно банкиране за притежатели на банкови сметки в банка ДСК. Чрез него могат да се извършват плащания по VIVACOM сметки, регистрирани на собственика на фактури на тяхно име.

За да заплатят своите VIVACOM мобилни фактури клиентите трябва:

 • да се регистрират за услугата ДСК Директ в банка ДСК, за да получат потребителско име и парола за достъп
 • да влязат на сайта www.dskdirect.bg и своя акуант
 • да изберат ново плащане
 • да изберат Плащане на сметка, опция Мобилни телефонни абонаментни услуги, VIVACOM
 • след това клиентът избира от коя банкова сметка да плати
 • след това клиентът избира VIVACOM билинг акуанта, чиято фактура иска да заплати. Въвежда мобилния номер + последните 3 цифри от ЕГН-то на титуляра, във формат 878хххххх123, както при плащания през ePay.


 5. Transcard позволява извършване на плащания по VIVACOM сметки чрез интернет портал. Transcard позволява плащане след преглед и потвърждаване, където клиентът се информира предварително за размера и срока на сумата за плащане. Също така предлага автоматично плащане на сметки, където системата на Transcard следи за възникнали преводи и автоматично извършва плащания по тях.

За да се извърши плащания по един от двата Transcard метода, трябва:

 • клиентът да е притежател на Transcard
 • чрез Transcard портала да бъде избран съответния билинг акаунт, по който ще се извършват плащания
 • да се избере метод на плащане - автоматичен или чрез потвърждение
 • да се въведе мобилния номер + последните 3 цифри от ЕГН-то на титуляра във формат 878хххххх123, както при плащания през ePay.   6. VIVACOM осигурява възможност чрез ePayVoice всеки да чуе от стационарен цифров или мобилен телефон задълженията си към VIVACOM и да ги плати с банковата си карта. За да използва услугата, клиентът прави първоначална регистрация в банката-издателка на неговата карта или на банкомат.
Ако сте частно лице, Вашият абонатен номер се състои от Код на оператора (без 0) + GSM номер + последни 3 цифри от ЕГН ПРИМЕР: 871234567ЕГН.
Ако сте фирма, Вашият абонатен номер се състои от Код на оператора (без 0) + GSM номер + последни 3 цифри от Булстат номер. ПРИМЕР: 871234567БСТ.

 7. VIVACOM Ви дава възможност да плащате месечните си сметки Плащане с платежно нареждане или чрез разплащателна сметка

Банка:  Банка: Ситибанк Н.А., клон София
Банкова сметка IBAN: IBAN: Персонален IBAN
Банков код BIC: CITIBGSF

При плащане чрез банков превод е необходимо да посочите Вашия персонален IBAN, който може да откриете на първа страница на вашата фактура.

Какво означава персонален IBAN?

 • Вашият персонален IBAN е номер на банкова сметка, която VIVACOM е запазила специално за Вас в Ситибанк. Персоналният Ви IBAN е уникален за клиентския Ви номер и можете да го видите във Вашата месечна фактура. 
 • Ако притежавате повече от един клиентски номер, ще имате различен IBAN за всеки един от тях. Плащането за всеки клиентски номер следва да се извършва по съответстващия му уникален IBAN. 8. Системата Easypay (пощенски парични преводи и платежни услугу) позволява безплатно регистриране на Клиентса Easypay регистрация. Тя осигурява на клиентите възможност да получат информация за всички свои битови сметки и сметки за мобилни телефони в реално време. Плащането на сметките става общо и поотделно. Възможно е, при заявка на клиента, да се получава предварителна информация за сметките чрез SMS или email.  

 9. VIVACOM Ви дава възможност да заплащате месечните си сметки в брой в магазините на VIVACOM, вериги магазини Jeff, на всяка каса на Фаст Пей ХД АД.

Подробна информация с адреси, работно време и телефони за връзка с центровете от магазинната мрежа може да намерите тук.


Нагоре Обратно към въпросите

Как и къде мога да заплатя моята фактура за фиксирана телефонна услуга и VIVACOM Net?

Никога не е било толкова лесно!!!

Сега можете да платите своята сметка по най-удобния за Вас начин! Изберете между:

 ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ДИРЕКТЕН ДЕБИТ

Директен дебит е плащане, при което с предварително дадено от Вас съгласие, от банковата Ви разплащателна сметка се извьршва превод на средства, които покриват размера на месечните задължения за ползвани телекомуникационни услуги. За да използвате услугата директен дебит, е необходимо да откриете разплащателна сметка в някоя от следните банки: Банка ДСК, Обединена Българска Банка, УниКредит Булбанк, Българска Пощенска Банка, Сосиете Женерал Експресбанк, Първа Инвестиционна Банка, Търговска Банка "Алианц България", ПроКредит Банк, СИБанк, Райфайзенбанк.

 ПЛАЩАНЕ ПРЕЗ БАНКОМАТ

VIVACOM Ви дава възможност да заплащате месечните си сметки през банкомат с банкова карта, чрез услугата B-Pay. За да платите през B-Pay трябва да знаете кодовете на VIVACOM съответно за плащане на сметки (50505) или за авансово плащане в полза на VIVACOM (00505). Ако сте частно лице, Вашият абонатен номер се състои от Код на оператора (без 0) + GSM номер + последни 3 цифри от ЕГН ПРИМЕР: 871234567ЕГН. Ако сте бизнес клиент, Вашият абонатен номер се състои от Код на оператора (без 0) + GSM номер + последни 3 цифри от Булстат номер. ПРИМЕР: 871234567БСТ.

 ПЛАЩАНЕ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Плащане чрез системата еРау на http://www.epay.bg/ или чрез eBG на http://www.ebg.bg/. За да заплащате през Интернет е необходимо еднократно да регистрирате банковата си карта на банкомат. Плащания можат да се извършват с дебитни карти, издадени от български банки. Може да заплатите сметката си и чрез системата на http://www.icard.bg

За icard това се извършва по следния начин:

 • Необходимо е да имате издадена кредитна карта iCARD MasterCard
 • Влезте на пресоналната си страница в www.icard.bg през входа за клиенти
 • Отидете на "Комунални плащания", натиснете бутон "Регистрация" и изберете Плащане на сметки към VIVACOM, като кликнете върху името му
 • В отворения прозорец "Данни за абоната" - въведете своя Клиентски номер
 • Изберете един от начините на погасяване на задълженията:

Опция 1: "Автоматично плащане на задължение" - чрез избора на тази опция, декларирате че желаете сметките да бъдат погасявани автоматично от нас при излизане на задължение, за всеки следващ месец.

Опция 2: "Плащане след SMS потвърждение" - чрез избора на тази опция Вие декларирате, че желаете сметките да бъдат погасявани, след като бъдете уведомени за задължението чрез SMS и потвърдите като изпратите получения код чрез SMS обратно на 11 00 17. (Внимание! За да се използва тази опция е задължително да е избрана и опцията „Известяване чрез SMS")

Опция 3: „Ръчно плащане от страницата" - чрез избирането на тази опция,  Вие декларирате,  че желаете да погасявате сметките си към съответното дружество, като ежемесечно посещавате страницата.

 • Изберете начина на известяване при излизане на задължение - чрез email или SMS


 Плащане по банков път

VIVACOM Ви дава възможност да плащате месечните си сметки Плащане с платежно нареждане или чрез разплащателна сметка

Банка:  Банка: Ситибанк Н.А., клон София
Банкова сметка IBAN: IBAN: Персонален IBAN
Банков код BIC: CITIBGSF

При плащане чрез банков превод е необходимо да посочите Вашия персонален IBAN, който може да откриете на първа страница на вашата фактура.

Какво означава персонален IBAN?

 • Вашият персонален IBAN е номер на банкова сметка, която VIVACOM е запазила специално за Вас в Ситибанк. Персоналният Ви IBAN е уникален за клиентския Ви номер и можете да го видите във Вашата месечна фактура. 
 • Ако притежавате повече от един клиентски номер, ще имате различен IBAN за всеки един от тях. Плащането за всеки клиентски номер следва да се извършва по съответстващия му уникален IBAN.

 

 ПЛАЩАНЕ НА КАСА ВЪВ VIVACOM МАГАЗИН И МАГАЗИНИТЕ/ОФИСИТЕ НА НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ: • Български Пощи
 • Офис 1
 • Техномаркет
 • Обединена Българска Банка
 • СИБанк
 • Банка ДСК
 • Фаст Пей ХД АД
 • Easypay

Нагоре Обратно към въпросите

Как се таксува моето потребление на мобилната услуга?

Тарифирането зависи от избраният тарифен план, като може да бъде с 30 или 60 секудно първоначално отчитане за всички разговори в страна и в последствие на точна секунда или на започната минута.

Обажданията в роуминг се таксуват съобразно условията на мобилната мрежа, която използвате.

* Информация за първоначално таксуване може да откриете в ценовата информация на всеки тарифен план.


Нагоре Обратно към въпросите

Как се таксува моето потребление на фиксираната услуга?

Разговори в рамките на включените минути се измерват в минути. Таксуването след изчерпване на включените в планове минути е на секунда. Разговорите до 60 секунди се таксуват като пълни 60 секунди, а след това на всяка секунда.

За селищни и междуселищни разговори след изчерпване на включените в плана минути се начислява първоначална цена от 0.132 лв.

Таксуването на разговори зависи от часовете на силен и слаб трафик. Силен трафик за VIVACOM е от понеделник до петък, от 08:00ч. до 20:00ч. Слаб трафик е от понеделник до петък от 20:00ч. до 08:00ч., събота, неделя и официалните празници.


Нагоре Обратно към въпросите

Какъв е срокът за заплащане на моята фактура?

Вашата фактура е дължима 18 дни от датата показана на заглавната страница на Вашата фактура.

Винаги плащайте в срок, за да избегнете ограничаване на услугите, такси за закъснели плащания или лоша кредитна история.

Имайте предвид, че в случай на натрупване на просрочени задължения, VIVACOM има право да предостави информацията, необходима за събирането му, на агенция за събиране на вземания.

Конкретната агенция ще бъде определена според това, с кои агенции VIVACOM има действащ договор към момента на възлагане събирането на задължението Ви.


Нагоре Обратно към въпросите

Как мога да променя адреса си за получаване на фактури?

Може да промените адреса си за получаване на фактури чрез обаждане до Обслужване на клиенти на телефон 123, по всяко време.

Ако получавате фактурата си в пощенска кутия, моля, уверете се, че името Ви, заедно с номера на пощенската кутия, са ясно изписани.


Нагоре Обратно към въпросите

Как мога да проверя текущото си потребление?

Може да проверявате безплатно текущото си потребление чрез обаждане до Облужване на клиенти, по всяко време, на 123.


Нагоре Обратно към въпросите