• Предплатена карта

VIVA Bonus

С новия предплатен пакет VIVA Bonus
винаги получаваш повече

+2000 MB бонус при всяко
презареждане с 10 лв. 

   

 • 300 VIVACOM минути
 • 300 национални минути
 • 6000 MB бонус в стартовия пакет
 • 3 лв. включен левов баланс
  

Основни цени на този план с включен ДДС:

Цена на стартов пакет

8 лв.

Включен баланс

3 лв.

Включени минути за разговори към мобилни номера от мрежата на VIVACOM 300
Включени минути за разговори към всички национални мрежи 300
Промо включени МВ на максимална скорост 6 000 МВ
Разговори към всички мрежи в страната 0.25 лв. на минута
Тарифиране на изходящи разговори 180 сек./60 сек.
SMS към всички мрежи в страната 0.25 лв. на съобщение
SMS към международни оператори 0.30 лв. на съобщение
MMS към всички нац. мобилни оператори 0.60 лв. на съобщение
GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/LTE 0.30 лв. на 1 MB (1 MB = 1024 KB)
Разговори към страни от Първа международна група  ВИЖ ТУК 0.72 лв. на минута
Разговори към страни от Втора международна група  ВИЖ ТУК
1.52 лв. на минута
Разговори към страни от Трета международна група   ВИЖ ТУК 1.92 лв. на минута
Цени за обаждане/SMS към номера с добавена стойност   ВИЖ ТУК
Информация за цени на международни разговори    ВИЖ ТУК

X
   

Търсете своя предплатен пакет в магазините на VIVACOM и Lafka ВИЖ ТУК

 
 
 
 
 

Важно да знаете От 08.05.2016 г. се въвежда промяна в тарифирането на някои предплатени планове на VIVACOM 
 виж повече 
 
 
 
 

Бонуси при презареждане:
 

Предплатен тарифен план VIVA Bonus
Промоционални  мобилни данни при презареждане с 10.00 лв. или по-голяма сума 1 000  2 000 MB

  

 1. Няма ограничения относно броя на презарежданията
 2. Валидността на всеки бонус е 25 дни
 3. При презареждане на сума над 10лв. в рамките на 25 дни и предходния бонус не е изчерпен, той ще бъде прибавен към новия бонус.
 4. Акумулираните бонуси ще бъдат предоставени в рамките на 2 работни дни след презареждането.
 5. За началото на 25-дневния период се счита деня на зареждане на бонуса.

 

Официални правила на промоция Бонуси при презареждане на пакет VIVA Bonus

 

 

 1. Тарифирането е на минута. Минималната продължителност на разговор е 180 секунди.
 2. Включеният левов баланс в стартовия пакет може да бъде използван към всички дестинации.
 3. Минималното първоначално таксуване на мобилни данни е 100 KB, след това на сесии от 1 KB.
 4. Не се удържа такса при презареждане
 5. Срокът на валидност на картата, ако от нея няма изходяща активност, е 12 месеца (1-11 месец входяща и изходяща, 12-ти месец само входяща). Ако клиентът не направи първото си обаждане в период от 12 месеца след закупуване, срокът на валидност започва да тече автоматично след този период.
 6. Предплатения тарифен план VIVA Bonus може да се използва за гласови и SMS услуги в роуминг.   
 7. Срокът на валидност на включения левов баланс е 90 дни, като той се подновява при презареждане с 4 или повече лева. Всички останали услуги в стартовия предплатен пакет са с валидност 25 дни.
 8. Максималният брой символи на един SMS, написан на латиница, е 160 символа. Максималният брой символи на един SMS, написан на кирилица, е 70 символа. SMS който е по-дълъг от упоменатите символи ще бъде таксуван като 2 или повече SMS-a, в зависимост от броя символи.

Активирай своя допълнителен пакет на *123# или с безплатен SMS към номер 1236

 

Допълнителен пакет +Talk +Talk Super +Net +Net Super
VIVACOM минути
300
500
+150
+300
Национални минути
20
50
+10
+20
VIVACOM SMS
-
+25
-
+25
MB/мобилни данни
+200
+400 +1000
400
1000 1500
Валидност
7 дни
25 дни
7 дни
25 дни
Цена
3.99 лв.
6.99 лв.
3.99 лв.
6.99 лв.
Код за SMS покупка през номер 1236
М2
М3
D1
D2

 

Бонусите в твоята добавка са означени със знак „+“

 

 • Тарифирането на включените услуги е според предплатената тарифа към която се активират добавките
 • Цената на допълнителните пакети/добавки се удържа от левовия баланс на предплатената карта
 • Няма ограничение в броя на активираните допълнителни пакети/добавки
 • При активиране на два, или повече, допълнителни пакета/добавки услугите от еднакъв тип (минути, MB, SMS-и) се натрупват, като валидността на натрупаните стойности е равна на най-дългата валидност от двата, или повече, активирани допълнителни пакета/добавки

 

Официални правила на промоция Бонуси към допълнителни пакети за предплатени тарифи

Каталог
към контакти