• Абонаментен план

Viva Free

Бъди свързан, без да си обвързан
 
ПРОМО Двойно включени минути към всички и още повече бързи MB

Сами избирате какво да използвате - включени минути в мрежата на VIVACOM, към национални или международни оператори, SMS или неограничен мобилен интернет.

Възползвайте се от истинската свобода - без срочни договори, неустойки и включени услуги, които не използвате. Създайте своята собствена тарифа, като сами избирате какво да съдържа тя.

Активирайте минимум два пакета. Можете да добавяте и премахвате услуги всеки месец, според своите текущи нужди.

 

  

 

+Talk VIVA
+Talk Extra
+SMS VIVA
+SMS Extra
+Europe
+Net
Включени минути в мрежата на VIVACOM Включени минути към други национални мобилни оператори Включени SMS в мрежата на VIVACOM Включени SMS към други мобилни мрежи Включени минути към I-ва международна група Неограничен мобилен интернет с включени MB на максимална скорост
S M L S M L S M L S M L S M L S M L
150 450 1800 20 30 + 30*
60 + 60*
150 450 1800 40 60 120 15 25 50 250** 500 1000
Месечен абонамент за S пакет - 3.90 лв./мес.; за M пакет - 5.90 лв./мес.; за L пакет - 9.90 лв./мес.
Изберете минимум два допълнителни пакета

 Създай свой viva free план

Включени минути в мрежата на VIVACOM
150
450
1800
Включени минути към други национални мобилни оператори
20
30 + 30
60 + 60
Включени SMS в мрежата на VIVACOM
150
450
1800
Включени SMS към други мобилни мрежи
40
60
120
Включени минути към I-ва международна група
15
25
50
Включени MB на максимална скорост
50
500
1000
Месечен абонамент за S пакет - 3.90 лв./мес.; за M пакет - 5.90 лв./мес.; за L пакет - 9.90 лв./мес.
Изберете минимум два допълнителни пакета

 Създай свой viva free план

 

 

 

VIVA Free
Примерен пакет VIVA Free:

450 минути към VIVACOM за 5.90 лв. (+Talk VIVA M) + 30 + 30 минути към други мобилни мрежи за 5.90 лв (+Talk EXTRA M) 11.80 лв./мес.

 

Виж други мобилни планове

  
 
  

*Промоцията “VIVA Free 2016” e валидна за всички нови и съществуващи абонати на план VIVA Free, при сключване на договор за добавянето на някой от промоционалните допълнителни пакети +Talk Extra M или L, като те могат да бъдат безсрочни или на абонамент. По време на промоционалния период (01.12.2016 г. - 31.01.2017), абонатите могат да получат двойно повече включени минути към други национални мобилни оператори. Удвоените включени минути в промоционалните пакети са валидни за целия първоначален срок на договора при активация с VIVA Free на абонамент и до смяна/деактивиране при активация с VIVA Free без абонамент.
 
 

Официални правила на промоция VIVA Free 2016

 

**Промоцията “VIVA Free +Net S 250” e валидна за всички нови и съществуващи абонати на план VIVA Free, при сключване на 2-годишен договор, включващ +Net S 250 или споразумение за добавянето +Net S 250, с продължаване срока на договора за 2 години. По време на промоционалния период (01.12.2016 г. - 31.01.2017), абонатите могат да получат 250 MB на максимална скорост, в сравнение със стандартните 50 МВ. Промоционалните включени МВ в пакета са валидни за първоначалния срок на договора.  
 

Официални правила на промоция VIVA Free +Net S 250 2016

 

Основни цени на този план с включен ДДС:

Разговори към всички мрежи в страната 0.25 лв на минута
SMS към всички мрежи в страната 0.14 лв на съобщение
SMS към международни оператори 0.21 лв на съобщение
MMS към всички нац. мобилни оператори 0.60 лв на съобщение
GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA 0.30 лв на MB
WAP през CSD 0.06 лв на минута
Видео разговори към мобилната мрежа на VIVACOM 0.49 лв на минута
Видео разговори към други мобилни оператори 0.59 лв на минута
Разговори към страни от Първа международна група 0.36 лв на минута
Разговори към страни от Втора международна група 0.76 лв на минута
Разговори към страни от Трета международна група 1.26 лв на минута
Видео разговори към всички международни дестинации 1.62 лв на минута
Цена на минута за гласово повикване към номера с формат 0700 0.25 лв. на минута
Цени за обаждане/SMS към номера с добавена стойност

   
Информация за цени на международни разговори виж тук

Схема за тарифиране на данни

 

За всички клиенти, които използват мобилна услуга на абонаментен план, чийто тарифен план или включен допълнителен пакет не предоставя неограничен мобилен интернет, се въвежда лимит за данни (трафик от интернет) в размер на 60 лв. с ДДС.

 

 

До достигане на сметка за мобилен интернет от 60 лв. с ДДС се използва следната схема за тарфиране на данни:
 

Стъпка 1 Стъпка 2
Цена на MB До достигане на сметка за мобилен интернет от 40 лв. цената на MB е в зависимост от тарифния план. След достигане на сметка за мобилен интернет от 40 лв. цената е 0,08 лв. на MB с ДДС.

 
 

Схемата за тарифиране на данни предпазва клиентите на VIVACOM от неочаквано големи сметки. На стъпка 1 клиентът се таксува на MB според цената в тарифния му план до достигане на сметка от 40 лв. за мобилен интернет. След това клиентът заплаща по 0.08 лв. с ДДС на MB, като продължава да използва MB на максимална скорост.

 
Клиентите, за които има заложен лимит за данни, ще получават уведомителни съобщения при достигне на:

 • 80% от лимита за данни;
 • 95% от лимита за данни;
 • 100% от лимита за данни.

 
Всеки клиент, за който има заложен лимит за данни има право да заяви:
 

 1. Активация/ деактивация на SMS известие за достигнати 80% от лимита за данни (клиент не може да се откаже от получаване на останалите известия: за 95% и 100 % от лимита), чрез изпращане на SMS или обаждане на Обслужване на клиенти 123;
 2. Изпращането на уведомителни съобщения за достигнати 95 и 100% от лимита ще е активно, само в случай, че клиентът не се е отказал от услугата следене на лимит за данни;
 3. Да продължи използване на услугата интернет за отчетния период чрез изпращане на SMS или обаждане на Обслужване на клиенти 123;
 4. Активация/ деактивация на услугата лимит за данни за неопределен период чрез изпращане на SMS или обаждане на Обслужване на клиенти 123.

 

 1. При нова активация е необходимо да се заплати съответната цена на стартов пакет от 15.00 лв. с ДДС. Предплащането се възстановява във втората фактура, след заплащане в срок на първата фактура, а ако тя е на по-ниска стойност, остатъкът от него ще се приспада от следващите фактури, до пълното му възстановяване.
 2. Tарифирането на разговори е на секунда, минимална продължителност на разговора – 60 секунди.

 3. Трафик на данни се тарифира на 1KB.  Трафик на данни се таксува според цената в тарифния план до достигане на сметка от 40 лв. за мобилен интернет. След това се заплаща по 0.08 лв. с ДДС на MB, като продължава използването на MB на максимална скорост.
 4. Включените минути/SMS не могат да се използват за разговори към номера с добавена стойност, международни дестинации (с изключение на включените минути в + EUROPE ), универсални номера 0700. Неизползваните минути/SMS-и/MB не се прехвърлят за следващ месец.
 5. Няма ограничение в броя еднотипни допълнителни пакети, които се добавят към тарифата, с изключение на +Net, от който може да се добави само един.
 6. Тарифен план VIVA Free се предлага на нови и съществуващи клиенти чрез сключване на безсрочен договор, който може да бъде прекратен по всяко време с 30-дневно писмено предизвестие, както и чрез сключване на 12 или 24 месечен срочен договор. При абониране за VIVA Free със срочен договор, следва да се добавят минимум 2 от 18-те допълнителни пакета на абонамент.
 7. Клиентът има право да добавя нови или да премахва допълнителни пакети, без да нарушава минимума от 2 пакета. Дължимият месечен абонамент се определя от сбора на месечните абонаменти на активните допълнителни пакети.
 8. Към тарифа VIVA Free могат да бъдат активирани други допълнителни пакети, различни от посочените 18. Това са +Group 1, +Group 2, +Group 5, +SMS, +VIVA, +World 30, +Roaming Data 5, +Roaming Data 10, +Roaming Data 30, +Roaming EU 20 min, +Roaming EU 50 min, +Roaming 150 min, които не са на абонамент, както и абонаментните Blackberry и Bipper, които са валидни само при тарифа VIVA Free със срочен договор и се предлагат само на абонамент, като не участват в изисквания минимум от 2 пакета на абонамент.
 9. Специалните 18 допълнителни пакета, изброени по-горе, важат само за VIVA Free - с или без абонамент. Те не могат да се добавят към други гласови мобилни тарифи на VIVACOM
 10. В случай на промяна на тарифния план, неизразходваните минути от стария не се прехвърлят.
 11. След изчерпване на включените данни на максимална скорост за допълнителните пакети +NET, скоростта на пренос на данни са ограничава на 128 Kbps.
 12. Отстъпката от месечния абонамент при активиране на електронна фактура не важи за тарифна линия VIVA Free.
 13. В случай на промяна на тарифния план, неизразходваните услуги от стария не се прехвърлят. Ако промяната на тарифния план е по време на започнал отчетен период, включените услуги в стария и новия тарифен план се предоставят пропорционално, спрямо дните, в които е използван всеки един от тях. Ако клиент е надвишил пропорционално изчислените включени услуги по стария тарифен план, те ще бъдат таксувани и няма да бъдат преизчислени според новия тарифен план. Потреблението осъществено в деня на заявяване на промяната, ще се таксува според стария тарифен план, а ако не са изразходени предоставените включени услуги по него, потреблението ще черпи от оставащите включени услуги.
 14. За периода от активацията/подписването на договора до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от услугите, включени в месечния абонамент. Едномесечните отчетни числа на БТК могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.
 15. Алтернативните фиксирани оператори със свързаност с мобилната мрежа на VIVACOM са: Ай Ти Ди Нетуърк, Близу Медиа енд Броудбенд, Булсатком, Варна Нет, Вестител БГ, Ви Мобайл, Голд Телеком, Еском, Източна телекомуникационна компания, Интеруут България, Кабел Сат  Запад, Премиум Нет Интернешънъл, Мобилтел (фикс), Нет1, Нет Кънект Интернет, Нет Ис Сат, Нетуъркс-България, Нетфинити, Новател, Телекабел,  Телеком 1, Телекоминикационна компания Варна, Теленор България (фикс).
 16. Първоначално определената финансова граница на потребление за VIVA Free e 30 лв. При промяна на абонаментния план към такъв с по-високи параметри, определената финансова граница на потребление се променя съгласно ценовата листа на VIVACOM, като същата ще е съобразена с границата на новоизбрания план.

 

Каталог
 • 123Безплатен номер за обслужване на клиенти
 • 121Безплатен номер за обслужване на бизнес клиенти
 • Изпратете е-mail
 • Магазини
към контакти