• Абонаментен план

Together

Заедно можем повече

 

 

 

 • получавате 500 минути на месец към VIVACOM и фиксирани мрежи
 • получавате 100 SMS на месец в мрежата на VIVACOM
 
 • 500 включени минути към VIVACOM и всички фиксирани мрежи на месец
 • Получавате 100 SMS към VIVACOM на месец
 • Автоматично прехвърляне на оставащите включени минути и SMS
 • Безплатна гласова поща
 • Пренасочване на разговори
 • Задържане на повикването
 • Изчакващо повикване
 • Идентификация на повикване
 • Безплатно SMS уведомяване, когато търсеният номер е достъпен
 • Безплатно Уведомяване за пропуснато повикване
 • Безплатен достъп до Обслужване на клиенти, по всяко време

Виж други мобилни планове

Разговори към мобилната мрежа на VIVACOM, националнификсирани мрежи и към фиксирани мрежи в роуминг в ЕС 0.13 лв. на минута
Разговори към други мобилни оператории в роуминг в ЕС 0.34 лв. на минута
SMS към всички мрежи в страната и в роуминг в ЕС 0.13 лв. на съобщение
SMS към международни оператори 0.21 лв. на съобщение
MMS към всички нац. мобилни оператори 0.60 лв. на съобщение
WAP през CSD 0.06 лв. на минута
GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA 1.80 лв. на MB
Видео разговори към мобилната мрежа на VIVACOM  0.49 лв. на минута 
Видео разговори към други мобилни оператори  0.59 лв. на минута 
Разговори към страни от Първа международна група 0.36 лв. на минута
Разговори към страни от Втора международна група 0.76 лв. на минута
Разговори към страни от Трета международна група 1.26 лв. на минута
Видео разговори към всички международни дестинации  1.62 лв. на минута 
Цени за обаждане/SMS към номера с добавена стойност
   
Информация за цени на международни разговори виж тук
 1. Необходимо е да се заплати цената на стартов пакет от 15.00 лв. с ДДС. Предплащането се възстановява във втората фактура, след заплащане в срок на първата фактура.
 2. Тарифирането е на секунда. Минималната продължителност на разговор е 30 секунди, след това разговорът се тарифира на секунда.
 3. Трафик на данни се тарифира на 1 KB.
 4. Включените минути и SMS не могат да се използват за разговори към номера с добавена стойност, международни дестинации или в роуминг. Неизползваните минути и SMS се прехвърлят за следващ месец, но общия им брой не може да надвиши включените в плана минути/SMS.
 5. В случай на промяна на тарифния план, неизразходваните услуги от стария не се прехвърлят. Ако промяната на тарифния план е по време на започнал отчетен период, включените услуги в стария и новия тарифен план се предоставят пропорционално, спрямо дните, в които е използван всеки един от тях. Ако клиент е надвишил пропорционално изчислените включени услуги по стария тарифен план, те ще бъдат таксувани и няма да бъдат преизчислени според новия тарифен план. Потреблението осъществено в деня на заявяване на промяната, ще се таксува според стария тарифен план, а ако не са изразходени предоставените включени услуги по него, потреблението ще черпи от оставащите включени услуги. 
 6. Минималната продължителност на договора е 1 година.
 7. Първоначално определената финансова граница на потребление за Together е 30 лв. При промяна на абонаментния план към такъв с по-високи параметри, определената финансова граница на потребление се променя съгласно ценовата листа на VIVACOM, като същата ще е съобразена с границата на новоизбрания план.
Каталог
към контакти