• Абонаментен план

Специални условия за хора със слухови и зрителни увреждания

Планове създадени за хора в неравностойно положение

Специални условия
За клиенти със слухови увреждания
За клиенти със зрителни увреждания
Месечна такса 11.99 лв. 11.99 лв.
Минути към национални мрежи, специални номера 0700 и в роуминг ЕС 1 000 2 000
Минути към моб. и фикс. мрежи в ЕС 50 50
MB на максимална скорост в България и ЕС
6 000 1 500
Включени безплатни MB в роуминг в ЕС
2 300 2 300
Мобилна телевизия
30+ канала 30+ канала
Цена на минута за разговор към всички мрежи в страната
0.29 лв. 0.29 лв.

  

Правила и условия:

 

План за хора със слухови увреждания

 

План за хора със зрителни увреждания

Каталог
към контакти