• Допълнителен пакет

+National Group 5

Говорете за 0.01 лв. на минута към 5 номера
от национални мобилни мрежи!

 
 

+National Group 5 е пакет, с който можете да говорите за 1 стотинка на минута с 5 номера от всички национални мобилни мрежи.

  

Поръчай сега
на телефон 123

+National Group 5
Месечна такса с абонамент  5.80 лв.
Месечна такса без абонамент 7.80 лв.
Цена на минута към избрани 5 номера от национални мобилни мрежи 0.01 лв.

 

 1. Клиентът заплаща съответната месечна такса към месечната си сметка за основната мобилна тарифа, към която е добавил допълнителния пакет.
 2. Избраните номера могат да бъдат всички национални мобилни мрежи.
 3. Таксуването е на минута, всяка започната минута се таксува като цяла минута.
 4. Обажданията към избраните номера се таксуват спрямо допълнителния пакет. Всички останали обаждания се таксуват спрямо основната мобилна тарифата на номера.
 5. Ако има включени минути в основната мобилна тарифа, които са валидни към избраните 5 номера в пакета, те ще се изразходват с предимство. След изразходването им е приложима цената за разговори към избраните 5 номера съгласно условията на допълнителния пакет.
 6. При деактивиране на допълнителен пакет, предплатена месечна такса за него се възстановява.
 7. За периода от активацията на допълнителния пакет до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. Едномесечните отчетни числа на VIVACOM могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.
 8. Първоначалното добавяне на номера в група се прави в магазин на VIVACOM. Промяна на номер или добавяне на номер в последствие се осъществява чрез обаждане до Обслужване на клиенти - 123.
 9. Промяна на номер от групата се таксува 2.90 лв. с ДДС.
 1. Допълнителният пакет на абонамент се предлага със срок на договор 12 или 24 месеца.
 2. С подписването на договора за допълнителен пакет на абонамент, срокът на договора на основната гласова тарифа се удължава до изравняването му с този на допълнителната услуга.
 3. Клиентът заплаща съответната месечна такса към месечната си сметка за основната мобилна тарифа, към която е добавил допълнителния пакет.
 4. Таксуването е на минута, всяка започната минута се таксува като цяла минута.
 5. Обажданията към избраните номера се таксуват спрямо допълнителния пакет. Всички останали обаждания се таксуват спрямо основната мобилна тарифата на номера.
 6. Ако има включени минути в основната мобилна тарифа, които са валидни към избраните 5 номера в пакета, те ще се изразходват с предимство. След изразходването им е приложима цената за разговори към избраните 5 номера съгласно условията на допълнителния пакет.
 7. Номерата могат да бъдат променяни веднъж месечно в магазин на VIVACOM или чрез обаждане на 123. Промяната влиза в сила след полунощ в деня на заявяването.
 8. За периода от активацията на допълнителния пакет до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. Едномесечните отчетни числа на VIVACOM могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.
 9. Първоначалното добавяне на номера в група се прави в магазин на VIVACOM. Промяна на номер или добавяне на номер в последствие се осъществява чрез обаждане до Обслужване на клиенти - 123.
 10. Могат да се правят неограничен брой промени в рамките на един отчетен период. Направената промяна влиза в сила в полунощ на деня на промяната.
 11. Промяна на номер от групата се таксува 2.90 лв. с ДДС.
Каталог
към контакти