• Допълнителен пакет

+Balkan Roaming

 

 

С влизане в сила на новите условия и ценообразуване при ползването на услуги в роуминг и с оглед изискванията за съответствие на предоставяните допълнителни пакети с европейската регулация, считано от 15.06.2017 г. VIVACOM преустановява предоставянето на +Balkan roaming data. VIVACOM ще продължи и занапред да предоставя само продукти и услуги, които удовлетворяват в максимална степен изискванията и потребностите на клиентите.

 

 

+Balkan Roaming 10 +Balkan Roaming 70
Месечна такса 15.00 лв. 65.00 лв.
Включени минути за входящи и изходящи обаждания от/към България и страната на пребиваване 10 70
Валидни за роуминг в Албания - Vodafone
Сърбия - Telenor
Македония - Makedonski Telekom
Турция - Vodafone
Хърватска - Tele2
Цена на минута за включените в пакета 1.50 лв. 0.93 лв.
  1. Включените минути са валидни за входящи и изходящи обаждания, само ако се ползва мрежата на препоръчителен оператор в странта на пребиваване. Всяко потребление в чужди мрежи се таксува според цените на съотвения оператор.
  2. Валидността на допълнителния пакет е 30 календарни дни, считано от датата на активация. След изтичането им, допълнителният пакет става неактивен и неизразходваните включени минути не се запазват.
  3. Тарифирането е на 60 секунди. Минимална продължителност на разговора - 60 секунди.
  4. След изчерпване на включените минути, разговорите се тарифират спрямо ценовата листа на абонаментния план за роуминг.
  5. При деактивиране на допълнителен пакет, предплатена месечна такса за него не се възстановява.
  6. Всички посочени цени са в лева с ДДС.
Каталог
  • 123Безплатен номер за обслужване на клиенти
  • 121Безплатен номер за обслужване на бизнес клиенти
  • Изпратете е-mail
  • Магазини
към контакти