Стажантски Програми

Лятна стажантска програма

 
     

Всяка година през месец март VIVACOM разкрива над 80 нови стажантски позиции, разпределени в различни дирекции и отговарящи на изискванията на студентите от различни специалности и университети. Младите хора могат да кандидатстват за стаж в различни направления:"Експлоатация на мрежата", „Продажби", „Маркетинг", „Информационни технологии", „Финанси", „Човешки ресурси", „Връзки с обществеността", „Право и регулация" и „Снабдяване".
По време на стажа си, младите хора получават както практически знания от едни от най-добрите професионалисти в различни области, така и възнаграждение за положения труд в компанията. Част от програмата им е и преминаването през специално създадени за тях обучения по бизнес поведение и презентационни умения. Организирането на екипни презентации им позволява да практикуват наученото и да бъдат оценени от професионална публика. За тях по традиция всяка година се организира и тийм билдинг, на който стажантите могат да разкрият лидерските си качества, уменията и съзтезателния си дух.

Всяка година около 30% от стажантите остават на постоянна работа в компанията след приключване на стажа.


Целогодишна стажантска програма 

                 

 

Успехът на лятната стажантската кампания и интересът към нея накара VIVACOM да стартира целогодишна стажантска програма за основните дирекции в компанията, като „Информационни технологии", „Експлоатация на мрежата" и др. Новата инициатива осигурява от 3 до 6 месеца заетост за бъдещите професионалисти, конкурентно възнаграждение и работното време, съобразено с техните учебни ангажименти (4, 6 или 8 часов работен ден). Стажантите работят по приоритетни за компанията проекти и се учат от ключови специалисти на VIVACOM.

   

 

 

Избор на позиция


Дилъри

Управление на сградния фонд

Поддръжка и изграждане на мрежата

Стажант в отдел Диспечиране – гр. София
Стажант в отдел Изграждане и поддръжка на телекомуникационните услуги – гр. Бургас
Стажант в отдел Кабелна мрежа – гр. Бургас
Стажант в отдел Кабелна мрежа – гр. Варна
Стажант в отдел Изграждане и поддръжка на телекомуникационните услуги – гр. Варна
Стажант в отдел Кабелна мрежа – гр. В.Търново
Стажант в отдел Изграждане и поддръжка на телекомуникационните услуги – гр. Севлиево
Стажант в отдел Кабелна мрежа – гр. Плевен
Стажант в отдел Кабелна мрежа – гр. Русе
Стажант в отдел Изграждане и поддръжка на телекомуникационните услуги – гр. Пловдив
Стажант в отдел Изграждане и поддръжка на телекомуникационните услуги – гр. Хасково
Стажант в отдел Кабелна мрежа – гр. Хасково
Стажант в отдел Изграждане и поддръжка на телекомуникационните услуги – гр. София
Стажант в отдел Оптична кабелна мрежа – гр. София
Стажант в отдел ИПТУ достъп – гр. София
Стажант в отдел Поддръжка на оборудването – гр. София
Стажант в отдел Контрол на реализация – гр. София
Стажант в отдел Управление на договорите – гр. София
Стажант в отдел Качество на услугите – гр. София
Стажант в отдел Осигуряване на услугите, кабелна мрежа – гр. София
Стажант в отдел Поддръжка на оборудването – гр. Плевен
Стажант в отдел Придобиване на обекти – гр. София
Стажант в отдел Реализация на проекти – гр. София
Стажант в отдел Техническо управление на проекти – гр. София
Стажант в отдел Обезпечаване на мрежата и услугите – гр. София
Стажант в отдел Инженеринг на мрежата – гр. София
Стажант в отдел Изграждане и поддръжка на услуги – гр. София
Стажант в отдел Техническа поддръжка, OSS системи – гр. София
Стажант в отдел Техническа поддръжка, фиксирана мрежа – гр. София
Стажант в NOC– гр. София
Стажант в отдел Управление на промените – гр. София
Стажант в отдел Управление на услугите – гр. София

Обслужване на клиенти

PR и корпоративни комуникации

Експлоатация и архитектура на мрежата

Снабдяване, логистика и автопарк

Човешки ресурси

Правно обслужване

Сигурност

Финанси

Продажби на едро

Информационни технологии

Маркетинг

Процеси и проекти

Продукти и услуги

Частни клиенти