Информация за компанията

Обща информация

Ние във VIVACOM вярваме, че клиентът трябва да се чувства свободен при избора си и затова предлагаме услуги и комплексни решения от ново поколение, които дават възможност на потребителите да ползват повече и въпреки това да спестяват. 

VIVACOM е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - от мобилни и фиксирани гласови услуги, високоскоростен Интернет достъп чрез VIVACOM NET, от услуги за пренос на данни през мобилни и фиксирани мрежи до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.

Марката VIVACOM е създадена така, че да отразява стремежа на компанията да предоставя на потребителите по-добри услуги чрез ефективни решения, иновативно мислене, динамично развитие, честни взаимоотношения и вдъхновяващи предложения. По този начин ние вярваме, че ще изградим доверие и честни и стабилни партньорски взаимоотношения между нас и нашите клиенти, както и да допринесем за развитието на конкурентна и стабилна бизнес среда на телекомуникационния пазар.

Нашата визия е да бъдем лидер в предоставянето на конвергентни телекомуникационни услуги в България.

Нашата мисия е да направим клиентите ни успешни в конкурентна среда, като им осигуряваме най-добрите телекомуникационни услуги.

VIVACOM ще продължи да се бори за въвеждането и прилагането на най-добрите европейски практики, за да може да предложи на клиентите си комплексна услуга с най-високо качество на достъпна цена. Компанията подкрепя усилията на държавните институции за въвеждане на нови правила в телекомуникационния сектор, които да отговарят на европейските практики, и дава пример за честни практики, ориентирани изключително към клиента.

Разпространение

Ние имаме добре развита дистрибуторска мрежа с над 230 собствени търговски обекта. Магазините на VIVACOM в цяла България са не само място, където клиентите могат да изберат и изпробват всяка една от услугите, които компанията предлага, но са и безплатни интернет точки за всеки, нуждаещ се от бърза и удобна интернет връзка.

История

През юни 2004 г. българското правителство продаде след прозрачна процедура 65% от капитала на БТК на Вива Венчърс Холдинг, дъщерна компания на американския частен инвестиционен фонд Advent International. През януари 2005 г. българската държава стартира публичното предлагане на остатъчния пакет от акции и  34.78% от капитала на компанията (2,869,573 акции) на Българска фондова борса - София.

През май 2005 г. БТК получи лиценз за изграждане на мобилни далекосъобщителни системи от трето поколение по стандарт UMTS, клас Б (2x5+5 MHz). Разрешението е за срок от 20 години, а лицензионната такса е в размер на 42 млн. лв.

Компанията стартира своите мобилни услуги с марката vivatel през месец ноември 2005 г. vivatel спомогна за въвеждането на лоялна конкуренция на българския пазар, предлагайки стойностни услуги и възможност за избор. В резултат на тoва веднага след старта си vivatel се превърна в най-бързо развиващия се мобилен оператор в България.

През август 2007 г. AIG Investments, чрез своята компания AIG Capital Partners, Inc., придоби 90 процента от БТК от Вива Венчърс Холдинг и от миноритарни акционери, след като получи съответните одобрения от страна на Европейския съюз и от останалите отговорни за сектора регулаторни органи.

Януари 2009 г. - БТК обяви вливането в компанията на дъщерното си дружество БТК Мобайл (vivatel). Обединената компания днес разполага с едно от най-големите портфолиа от продукти, услуги и цялостни решения на българския телекомуникационен пазар. Целта на вливането бе подобряване на  ефективността на управлението, оптимизиране на разходите, осигуряване на устойчив ръст и налагане на една търговска марка, единен подход както  към клиентите, така и към начина на предлагане на услугите.

През септември 2009 г. БТК и vivatel  се обединиха в нова търговска марка - VIVACOM. Целта на тази промяна беше компанията да се превърне в модерна, ефективна, отворена и ориентирана към клиентите организация, предлагаща  комплексни телекомуникационни решения с най-високо качество.

В края на април 2010 г. компанията събра всичките си служители в София на едно място - централният офис на телекома, разположен на бул. Цариградско шосе 115И. Това бе логичен завършек на процеса по изграждане на нов имидж и  новата марка, асоциирани изключително с ценности като ефективност и динамичност. Днес в централния офис на VIVACOM работят повече от 1200 души.

През септември 2010 г. VIVACOM добави още една услуга към своето широко портфолио - VIVACOM TV - сателитна цифрова телевизия. Услугата се отличава с високо качество на картината и звука, 100% национално покритие и изключително разнообразие от телевизионни канали.


"Българска телекомуникационна компания" ЕАД (БТК) с търговска марка VIVACOM е акционерно дружество със седалище и адрес на управление в гр. София 1784, бул. "Цариградско шосе" № 115 И, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831642181, регистрирано по ЗДДС, ДДС номер BG831642181.


Сертифициране и стандарти

Интегрираната система за управление на VIVACOM е сертифицирана по стандарта за качество ISO 9001:2008 и стандарта за управление на околната среда ISO 14001:2004 с обхват: предоставяне на електронни съобщителни услуги, в т.ч. фиксирана гласова услуга, мобилна гласова услуга по стандарта GSM и UMTS, телевизия, достъп до интернет, пренос и предаване на данни, предоставяне на преносна среда, колокиране и комплексни технически решения. Системата за управление на сигурността на информацията  във VIVACOM е сертифицирана за съответствие с изискванията на международния стандарт ISO/IEC 27001:2005 и обхваща организацията на работата на Централно управление, Център за данни - Хайдушка поляна и Център за данни - Каспичан.

През 2013 г. компанията беше сертифицирана и за съответствие с изискванията на ISO/IEC 20000-1:2011  "Системи за управление на информационни услуги". Обхватът на системата за управление на информационни услуги включва: "Предоставяне на електронни съобщителни услуги  и ИТ услуги в съответствие с каталог на услугите на бизнес клиенти". Беше защитен и получен и сертификат за съответствие с BS OHSAS 18001:2007 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа