Зелен телефон 0800

Зелен телефон 0800

Услугата "Зелен телефон 0800" дава възможност да улесните комуникацията с Вашите клиенти чрез един национален безплатен номер за достъп.


Характеристики:

 • Един номер за цялата страна
 • Насочване на обаждания към офис или филиал, които са най-близо до местонахождението на обаждащия се
 • Пренасочване на обаждания в зависимост от времето (ден, час и т.н.), при сигнал "заето"; при сигнал "свободно"
 • Може да се зададе максималната продължителност на разговора
 • Насочване на разговора към POTS, ISDN или DDI на VIVACOM
 • Линиите към номера 0800 могат да се използват за изходящи и входящи разговори


Допълнителни възможности:

 • Избор на специален 0800 номер
 • Възможност за IVR (Интерактивен гласов отговор)
 • Възможност за получаване на "онлайн" статистика за входящите обаждания през Интернет


Предимства:

 • Привличане на нови клиенти и улесняване на връзката с клиентите
 • Единно таксуване на Вашите клиенти в цялата страна
 • Измерване на ефективността на провеждани кампании на база на статистики за услугата
 • Подобряване на имиджа на компанията Ви
 • Запазване на номера, независимо къде се преместват офисите Ви

Цени:


1. Откриване, месечен абонамент и допълнителни услуги

Откриване: Цена в лв без ДДС
Обикновен номер 100.00
Златен номер 500.00
Месечен абонамент за срочен договор 12** / 24** м.  15.00
Допълнителни услуги:   
За промяна в профила на клиента   10.00
Детайлизирана справка през Интернет  (до 6 месеца назад)   Безплатно


*
Абонатът заплаща и месечния абонамент на телефонните постове, които се ползват като дестинации на услугата „Зелен телефон - 0800".

** При сключване на договор за 12/24 месеца клиента не заплаща месечен абонамент за срока на договора

2. Телефонни разговори:

 • Разговорите към номера 0800 от територията на страната са безплатни за крайния потребител*
 • Всички входящи разговори към услугата „Зелен телефон - 0800" се заплащат от абоната на услугата „Зелен телефон", както следва:


Разговори
Цена на минута в лв без ДДС
 Селищни Силен трафик  0.050 
Слаб трафик  0.040 
Междуселищни   Силен трафик  0.110 
 Слаб трафик 0.045 
Мобилни оператори  др. мобилни оператори  0.280 
VIVACOM (мобилна мрежа)  0.210 

 

 • Всички разговори с изключение на тези към мобилни оператори се таксуват, като всяка първа започната минута се отчита като цяла, а след това на секунда. Разговорите от мобилни оператори се таксуват с цена за първоначална продължителност от 15 секунди, а след изтичане на първите 15 секунди - на всяка секунда.

 

За допълнителна информация се свържете с Вашия Акаунт мениджър или се обадете в Центъра за обслужване на клиенти на безплатен номер 121.