Metropolitan Area Network (MAN)

Metropolitan Area Network (MAN)

VIVACOM разполага с най-голямата MAN (Metropolitan Area Network) мрежа на територията на страната, която постоянно се развива и увеличава. Услугата се предлага на територията на един град, както и между различни градове със скорости до 1 Gbps


Услугата MAN е предназначена за потребители, за които скоростта на обмен на информацията е от ключово значение, както и за доставчици на услуги. Тя е основата, на която ще се базира достъпa до всички новосъздадени и бъдещи услуги в телекомуникациите.

Характеристики:

 • Предлаганите скорости са 64 Kbps - 2 Mbps; 10/100 Mbps и 1 Gbps
 • Услугата се предоставя основно чрез оптична свързаност
 • Лесна за осъществяване връзка между различни потребители, вече клиенти на съответния MAN, чрез конфигуриране на VLAN (Виртуална локална мрежа)
 • Гъвкавост на предлаганата услуга - лесна промяна на параметрите на услугата: скорост и физическа топология, посредством логическа конфигурация
 • Възможности за отдалечен достъп до MAN мрежата за дестинации в близост до територията на града


Предимства:

 • Eдин потребител, една физическа връзка и достъп до много услуги, като високоскоростен пренос на:
 1. данни
 2. глас
 3. видео
 4. интернет
 5. използване на тежки софтуерни приложения
 • MAN мрежата е с кръгов дизайн, което гарантира висока сигурност на предлаганите услуги през нея, тъй като осигурява възможност за двупосочна маршрутизация
 • По-висока скорост на връзката в сравнение с другите технологии
 • Гарантирано качество и надежност на връзката, осигурено от резервиран оптичен пренос
 • Конкурентни цени - икономически по-изгодна услуга в сравнение с наетите линии
 • Позволява комуникация в реално време между отдалечени места и изграждане на IP-VPN
 • Техническа поддръжка 24x7x365


За повече информация, моля, обърнете се към Вашия Акаунт Мениджър или на телефон 121.