Офис Телефон

Сметки, Плащания и Събиране на Вземания

Как да разчета моята първа фактура?

Като клиент на домашен телефон Вашата първа фактура ще съдържа следното:

 • Месечната такса за домашния телефон и всички други допълнителни услуги като VIVACOM Net 
 • Първата Ви фактура включва частична месечна такса за периода от датата на активация до датата на отчетния период

Нагоре Обратно към въпросите

Как мога да получа детайлизирана разпечатка?

Детайлизираната разпечатка изброява всяка услуга използвана от всеки номер под Вашия абонамент за отчетния период. Вашата детайлизирана разпечатка показва кога, за колко време и къде, са провеждани разговори, както и таксуването за всяка услуга.

Проверявайте месечната си сметка и заявете електронна фактура онлайн на адрес:
 http://www.vivacom.bg/online/cgi-bin/PhoneBill.cgi

Може да заявите активиране на детайлизирана разпечатка към Вашата фактура за бъдещи периоди като се обадите на Обслужване на клиенти, по всяко време на номер:

 • 123 ако сте частен клиент
 • 121 за бизнес клиенти

Детайлизирана справка

Цена в лв.

Получаване на детайлизирана справка с месечната сметка по пощата - частни клиенти 0.60
Получаване на детайлизирана справка с месечната сметка по пощата - бизнес клиенти 

От 1 до 5 номера 

0.60 

 За всеки номер след 5-тия 

0.24 
Получаване на детайлизирана справка онлайн Безплатно 
Отказ от получаване на детайлизирана справка на хартиен носител Безплатно
Възстановяване получаването на детайлизирана справка след направен отказ Безплатно
Детайлизирана справка за минал период от време, но не повече от 6 месеца назад 6.00 за всеки номер
Получаване на препис от фишовете или фактура на месечните сметки за изтекъл период от време в рамките на една година в магазин на VIVACOM - еднократно за всеки телефонен пост 2.40

Нагоре Обратно към въпросите

Как мога да получа копие от моята фактура?

Може да заявите копие на Вашата фактура като се обадите на Обслужване на клиенти, по всяко време на номер:

 • 123 ако сте частен клиент
 • 121 за бизнес клиенти

Нагоре Обратно към въпросите

Какъв е срокът за заплащане на моята фактура?

Вашата фактура е дължима в срока показан на заглавната й страница.

Винаги плащайте в срок, за да избегнете ограничаване на услугите, такси за закъснели плащания или лоша кредитна история.

Имайте предвид, че в случай на натрупване на просрочени задължения, VIVACOM има право да предостави информацията, необходима за събирането му, на агенция за събиране на вземания.

Конкретната агенция ще бъде определена според това, с кои агенции VIVACOM има действащ договор към момента на възлагане събирането на задължението Ви.


Нагоре Обратно към въпросите

Какво са включени услуги?

Включени услуги са включените в абонаментния Ви план минути за селищни, междуселищни и международни разговори, които можете да използвате през Вашия отчетен период. Неизразходваните услуги не се прехвърлят за следващия отчетен период. В зависимост от датата на активацията на услугата, Вие получавате пропорционален брой включени услуги спрямо дните оставащи до датата на излизане на Вашата първа фактура.


След изчерпване на включените услуги, Вашето потребление се таксува спрямо тарифния Ви план.

Може да проверявате Вашите включени услуги безплатно чрез обаждане до Обслужване на клиенти, по всяко време, на телефон:

 • 123 ако сте частен клиент
 • 121 за бизнес клиенти

Нагоре Обратно към въпросите

Как мога да обединя / разделя моите абонаменти?

Чрез обединяване или разделяне на Вашите абонаменти Вие можете да прехвърлите един или няколко от Вашите номера или услуги на нова или съществуваща фактура. Всяка фактура може да бъде доставяна на различен адрес.

Може да заявите обединяване или разделяне на фактура веднъж месечно чрез обаждане до Обслужване на клиенти, по всяко време на телефон:

 • 123 за частни клиенти
 • 121 за бизнес клиенти

Нагоре Обратно към въпросите

Какво ще се случи, ако закъснея с плащането?

Вашата фактура е дължима 15 дни от датата показана на заглавната й страница.

Винаги плащайте в срок, за да избегнете ограничаване на услугите, такси за закъснели плащания или лоша кредитна история.

Нагоре Обратно към въпросите

Как мога да отблокирам своя абонамент?

Ако Вашите услуги са ограничени поради просрочени задължения, е необходимо да извършите незабавно плащане, за да възстановите Вашите услуги.

Нагоре Обратно към въпросите

Как мога да променя адреса си за получаване на фактури?

Може да промените адреса си за получаване на фактури чрез обаждане до Обслужване на клиенти, по всяко време на телефон:

 • 123 ако сте частен клиент
 • 121 за бизнес клиенти

Ако получавате фактурата си в пощенска кутия, моля, уверете се, че името Ви и номерът на пощенската кутия са ясно изписани.

Нагоре Обратно към въпросите

Как се таксува моето потребление?

Вашето потребление се таксува в зависимост от Вашия тарифен план, дестинацията към която се обаждате и времето, и деня на разговора.

Разговори в рамките на включените минути за всички тарифи се измерват в минути. Таксуването след изчерпване на включените в планове минути е на секунда. Разговорите до 60 секунди се таксуват като пълни 60 секунди, а след това на всяка секунда. За селищни и междуселищни разговори след изчерпване на включените в плана минути се начислява първоначална цена от 0.132 лв.

Таксуването на разговори зависи от часовете на силен и слаб трафик. Силен трафик за VIVACOM е от понеделник до петък, от 08:00ч. до 20:00ч. Слаб трафик е от понеделник до петък от 20:00ч. до 08:00ч., събота, неделя и официалните празници.


Нагоре Обратно към въпросите

Как мога да проверя текущото си потребление?

Може да проверявате безплатно текущото си потребление чрез обаждане до Облужване на клиенти, по всяко време, на:

 • 123 ако сте частен клиент
 • 121 за бизнес клиенти


Може да проверите дължимата сума по издадени фактури чрез обаждане на номер 0800 15 600 и изберете опция 1 от менюто. Системата ще изиска клиентския Ви номер, който може да откриете на първа страница на Вашата фактура.


Нагоре Обратно към въпросите

Как и къде мога да заплатя фактурата си?

 ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ДИРЕКТЕН ДЕБИТ

Услугата Директен дебит позволява автоматично превеждане на средства  по банковата ни сметка в Ситибанк с изричното Ви съгласие. За да плащате чрез Директен дебит, е необходимо да посетите банката, в която е открита банковата Ви сметка и да попълните документ ‘Съгласие за Директен дебит'. Копие на подписаното съгласие трябва да предоставите в наш магазин или да го изпратите на нашият адрес: София 1784, пк.44, до VIVACOM, съпътствано с молба свободен текст описваща Вашето искане.


ПРЕЗ БАНКОМАТ

VIVACOM Ви дава възможност да заплащате месечните си сметки през банкомат с банкова карта, чрез услугата B-Pay. За да платите през B-Pay трябва да знаете кодовете на VIVACOM съответно за плащане на сметки (50505) или за авансово плащане в полза на VIVACOM (00505). Ако сте частно лице, Вашият абонатен номер се състои от Код на оператора (без 0) + GSM номер + последни 3 цифри от ЕГН ПРИМЕР: 871234567ЕГН. Ако сте бизнес клиент, Вашият абонатен номер се състои от Код на оператора (без 0) + GSM номер + последни 3 цифри от Булстат номер. ПРИМЕР: 871234567БСТ)

 ПЛАЩАНЕ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Плащане чрез системата еРау на http://www.epay.bg/ или чрез системата на http://www.icard.bg. За да заплащате през Интернет, е необходимо еднократно да регистрирате банковата си карта на банкомат. Плащания могат да се извършват с дебитни карти, издадени от български банки.

За icard това се извършва по следния начин:

 • Необходимо е да имате издадена кредитна карта iCARD MasterCard
 • Влезте на пресоналната си страница в www.icard.bg през входа за клиенти
 • Отидете на "Комунални плащания", натиснете бутон "Регистрация" и изберете Плащане на сметки към VIVACOM, като кликнете върху името му
 • В отворения прозорец "Данни за абоната" - въведете своя Клиентски номер
 • Изберете един от начините на погасяване на задълженията:

Опция 1: "Автоматично плащане на задължение" - чрез избора на тази опция, декларирате че желаете сметките да бъдат погасявани автоматично от нас при излизане на задължение, за всеки следващ месец.

Опция 2: "Плащане след SMS потвърждение" - чрез избора на тази опция Вие декларирате, че желаете сметките да бъдат погасявани, след като бъдете уведомени за задължението чрез SMS и потвърдите като изпратите получения код чрез SMS обратно на 11 00 17. (Внимание! За да се използва тази опция е задължително да е избрана и опцията „Известяване чрез SMS")

Опция 3: „Ръчно плащане от страницата" - чрез избирането на тази опция,  Вие декларирате,  че желаете да погасявате сметките си към съответното дружество, като ежемесечно посещавате страницата.

 • Изберете начина на известяване при излизане на задължение - чрез email или SMS

 

 5. Transcard позволява извършване на плащания по VIVACOM сметки чрез интернет портал www.transcard.bg. Transcard позволява плащане след преглед и потвърждаване, където клиентът се информира предварително за размера и срока на сумата за плащане. Също така предлага автоматично плащане на сметки, където системата на Transcard следи за възникнали преводи и автоматично извършва плащания по тях.

За да се извърши плащаниe по един от двата Transcard метода, трябва:

 • клиентът да е притежател на Transcard
 • чрез Transcard портала да бъде избран съответния билинг акаунт, по който ще се извършват плащания
 • да се избере метод на плащане - автоматичен или чрез потвърждение
 • да се въведе абонатния номер на услугата.  

 

Транскарт ви предлага следните възможности за плащане на битови сметки:

 • автоматично плащане – ако изберете тази възможност, всички заявени сметки ще бъдат платени автоматично в момента, в който възникнат. По желание Транскарт Файненшъл Сървисис ЕАД може да Ви известява за всяко извършеното плащане чрез e-mail или чрез SMS;
 • плащане след потвърждение – ако изберете тази възможност, ще получавате уведомление по e-mail или чрез SMS за размера и вида на всяко възникнало задължение. За да платите това задължение, влезете във Вашия индивидуален клиентски профил, от раздел „Битови сметки онлайн” изберете „Регистрирани сметки” и натиснете бутона „Плати” срещу желаната от Вас сметка. Ако сте се регистрирали за известяване чрез SMS, при всяко възникване на задължение ще получавате SMS с уникален 4 цифрен код. Изпратете обратно SMS с този код на телефон 170017 и Вашето задължение ще бъде платено. 

 

 ПЛАЩАНЕ ПО БАНКОВ ПЪТ

Плащане с платежно нареждане или чрез разплащателна сметка:

Банка: Ситибанк Н.А., клон София
Банкова сметка IBAN: Персонален IBAN
Банков код BIC: CITIBGSF

При плащане чрез банков превод е необходимо да посочите Вашия персонален IBAN, който може да откриете на първа страница на вашата фактура.

Какво означава персонален IBAN?

 • Вашият персонален IBAN е номер на банкова сметка, която VIVACOM е запазила специално за Вас в Ситибанк. Персоналният Ви IBAN е уникален за клиентския Ви номер и можете да го видите във Вашата месечна фактура.

 • Ако притежавате повече от един клиентски номер, ще имате различен IBAN за всеки един от тях. Плащането за всеки клиентски номер следва да се извършва по съответстващия му уникален IBAN.

 

 ПЛАЩАНЕ НА КАСА ВЪВ VIVACOM МАГАЗИН И МАГАЗИНИТЕ/ОФИСИТЕ НА НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ:

 • Български Пощи
 • Офис 1
 • Техномаркет
 • Обединена Българска Банка
 • СИБанк
 • Банка ДСK
 • Фаст Пей ХД АД
 • Easypay

Нагоре Обратно към въпросите

Какво означава персонален IBAN?

 • Вашият персонален IBAN е номер на банкова сметка, която VIVACOM е запазила специално за Вас в Ситибанк. Персоналният Ви IBAN е уникален за клиентския Ви номер и можете да го видите във Вашата месечна фактура.

 • Ако притежавате повече от един клиентски номер, ще имате различен IBAN за всеки един от тях. Плащането за всеки клиентски номер следва да се извършва по съответстващия му уникален IBAN.


При плащане чрез банков превод е необходимо да посочите
Вашия персонален IBAN.


Нагоре Обратно към въпросите