• Офис планове

Business Fix

Ако мислите, че малкият ви бизнес трябва
да говори като голям

 

до 450 минути за регионални разговори в мрежата на VIVACOM на месец

 • 200 минути за регионални разговори в мрежата на VIVACOM на месец
 • Пренасочване на разговори
 • Задържане на повикването
 • Изчакващо повикване
 • Идентификация на повикване
 • Безплатен достъп до Обслужване на клиенти, по всяко време

 

Цена: 20 лв./мес. без ДДС

 • 450 минути за регионални разговори в мрежата на VIVACOM на месец
 • Пренасочване на разговори
 • Задържане на повикването
 • Изчакващо повикване
 • Идентификация на повикване
 • Безплатен достъп до Обслужване на клиенти, по всяко време

 

Цена: 30 лв./мес. без ДДС

Първоначална цена на селищни и междуселищни разговори 0.11 лв.
Разговори във фиксираната мрежа на VIVACOM в силен трафик 0.067 лв. на минута
Разговори във фиксираната мрежа на VIVACOM в слаб трафик 0.000 лв. на минута
Разговори към други фиксирани мрежи в силен трафик 0.067 лв. на минута
Разговори към други фиксирани мрежи в слаб трафик 0.067 лв. на минута
Разговори към мобилната мрежа на VIVACOM

0.125 лв. на минута 

Разговори към други мобилни оператори 0.242 лв. на минута*
Разговори към Първа международна група 0.150 лв. на минута 
Разговори към Втора международна група 0.500 лв. на минута 
Разговори към Трета международна група 1.000 лв. на минута 
Разговори към Четвърта международна група 10.000 лв. на минута 
Цени за обаждане към номера с добавена стойност
Цени за други услуги (преместване, възстановяване, смяна на номер, временно изключване, специални номера и други)

 

Информация за цени на международни разговори виж тук

 1. Tаксуването е на секунда, минималната продължителност на разговор е 30 секунди.
 2. За разговори към мобилни мрежи, към други фиксирани мрежи и след изчерпване на включените минути за регионални разговори, разговорите се прилага първоначална цена на разговор.
 3. Неизползваните включени минути не се прехвърлят за следващ месец.
 4. Силен трафик е понеделник до петък, от 08.00 до 20.00 ч., слаб трафик е понеделник до петък, от 20.00 до 08.00 ч., събота, неделя и всички официални празници.
 5. Цена за откриване на нов телефонен пост - 70.00 лв. без ДДС.

   

 

Алтернативните фиксирани оператори със свързаност с фиксираната мрежа на VIVACOM са: Ай Ти Ди Нетуърк, Близу Медиа енд Броудбенд, БТК Нет, Булсатком, Варна Нет, Вестител БГ, Ви Мобайл, Голд Телеком, Еском, Източна телекомуникационна компания, Интеруут България, Кабел Сат Запад, Премиум Нет Интернешънъл, Мобилтел (фикс), Нет1, Нет Кънект Интернет, Нет Ис Сат, Нетуъркс-България, Нетфинити, Новател, Телекабел, Телеком 1, Телекоминикационна компания Варна, Теленор България (фикс).

 

Условия за ползване на абонаментен план Business Fix 200

 

Условия за ползване на абонаментен план Business Fix 450

Каталог
към контакти