• Допълнителен пакет

+Roaming pack EU

Добавете време за разговори,
SMS и MB в ЕС към своя план

 

+Roaming pack EU e пакет с включено време за разговори, SMS и MB, подходящ за ползване по време на роуминг във всички страни в ЕС.

 

+Roaming pack EU
+Roaming pack EU Double
Месечна такса 12.00 лв. 16.00 лв.

Включени минути за входящи и изходящи разговори в роуминг в ЕС

500 1000

Включени изходящи SMS в роуминг в ЕС

500 1000

Включени MB в роуминг в ЕС

500 1000
 1. Включените минути, SMS и MB са валидни във всички мрежи в роуминг зона “Европейски съюз” (Австрия, Азорски острови, Балеарски острови, Белгия, Ватикана, Великобритания, Гваделупа, Германия, Гибралтар, Гърция, Дания, Естония, Исландия, Испания, Ирландия, Италия, Канарски острови, Кипър, Ла Дезирад, Латвия, Ле Сен, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Майот, Малта, Мари Галант, Мартиника, Монако, Норвегия, Остров Мадейра, Полша, Португалия, Реюнион, Румъния, Сан Марино, Сен Бартс, Сен Мартен, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Френска Гвияна, Холандия, Хърватска, Чехия, Швеция). 
 2. Клиентите заплащат такса в размер на 12.00 лева без ДДС за всеки месец, в който имат активиран пакет „+Roaming pack EU”, до деактивиране на пакета. Активиране и деактивиране на услугата може да се извършва веднъж месечно.
 3. Клиентите заплащат такса в размер на 16.00 лева без ДДС за всеки месец, в който имат активиран пакет “+Roaming pack EU Double”, до деактивиране на пакета. Активиране и деактивиране на услугата може да се извършва веднъж месечно. 
 4. Тарифирането на разговорите е на всяка започната минута – 60/60.
 5. При деактивиране на допълнителен пакет без абонамент, предплатената месечна такса за него не се възстановява.
 6. Включените минути, SMS-и и MB-и не се преизчисляват.
 7. Тарифирането на мобилни данни е на 100 KB. 
 8. Допълнителният пакет се предоставя и таксува всеки месец до момента на деактивирането му.
 9. След изчерпване на включените минути; SMS и MB-ти, услугите се тарифират спрямо ценовата листа на абонаментния план за роуминг.
 10. Всички цени са в лева без ДДС.
 1. Включените минути, SMS и MB са валидни във всички мрежи в роуминг зона “Европейски съюз” (Австрия, Азорски острови, Балеарски острови, Белгия, Ватикана, Великобритания, Гваделупа, Германия, Гибралтар, Гърция, Дания, Естония, Исландия, Испания, Ирландия, Италия, Канарски острови, Кипър, Ла Дезирад, Латвия, Ле Сен, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Майот, Малта, Мари Галант, Мартиника, Монако, Норвегия, Остров Мадейра, Полша, Португалия, Реюнион, Румъния, Сан Марино, Сен Бартс, Сен Мартен, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Френска Гвияна, Холандия, Хърватска, Чехия, Швеция). 
 2. Тарифирането на разговорите е на всяка започната минута – 60/60.
 3. Неизразходваните минути, SMS и MB не се прехвърлят за следващия отчетен период.
 4. Тарифирането на мобилни данни е на 100 KB. 
 5. Допълнителният пакет се предлага с 12/24-месечен договор.
 6. При деактивиране на допълнителен пакет на абонамент, предплатената за него такса се възстановява.
 7. Клиентите заплащат такса за всеки отчетен период, в който имат активиран пакет до деактивиране на пакета.
 8. Включените минути и SMS-и при допълнителен пакет на абонамент се преизчисляват;
 9. След изчерпване на включените минути; SMS и MB-ти, услугите се тарифират спрямо ценовата листа на абонаментния план за роуминг.
 10. Всички цени са в лева без ДДС.
Каталог
 • 123Безплатен номер за обслужване на клиенти
 • 121Безплатен номер за обслужване на бизнес клиенти
 • Изпратете е-mail
 • Магазини
към контакти