• Допълнителен пакет

+Roaming EU

Добавете време за разговори в роуминг
в ЕС към своя план!

 

+Roaming EU e пакет с включени минути за разговори по време на роуминг във всички страни в ЕС.

 

 

Свържете се с Вашия
Акаунт мениджър 

+Roaming EU S
+Roaming EU M
+Roaming EU L
+Roaming EU XL
Стандартна цена 4.83 лв. 8.17 лв. 13.17 лв. 41.50 лв.
Включени минути за входящи и изходящи разговори  15 30 60 200
 • Всички цени са в лева, без ДДС.
 1. Включените минути са валидни за изходящи обаждания в роуминг към всички страни в ЕС и входящи обаждания по време на роуминг в ЕС.
 2. Пакетите са валидни за нови и съществуващи клиенти.
 3. Може да се активират повече от един пакет.
 4. Пакетите се предлагат с и без абонамент.
 5. Валидност на допълнителните пакети:

  Без абонамент - 30 календарни дни, считано от датата на активация. След изтичането им, допълнителният пакет става неактивен и неизразходваните включени минути не се запазват. Ако клиента желае да ползва допълнителния пакет отново, трябва да го активира с обаждане на 123 или в магазин от търговската мрежа на VIVACOM.

  Пакети на абонамент се предлагат със срок на договор 12 или 24 месеца - всеки месец клиента получава нов пакет, без да е необходимо да го заявява предварително

 6. С подписването на договора за допълнителен пакет на абонамент, срокът на договора на основната гласова тарифа се удължава до изравняването му с този на допълнителната услуга.

 7. В случай на предсрочно прекратяване на договора, клиентът дължи неустойки в размер на оставащите месечни такси за допълнителния/те пакет/и за оставащите до края на срока на договора месеци.
 8. Тарифирането е на 60 секунди. Минимална продължителност на разговора - 60 секунди.
 9. Неизползваните включени минути не се прехвърлят за следващ месец.
 10. При деактивиране на допълнителен пакет без абонамент, предплатена месечна такса за него не се възстановява. При деактивиране на допълнителен пакет с абонамент след изтичане на договора, предплатена месечна такса за него се възстановява.
 11. Всички цени са в лева, без ДДС.

Каталог
 • 123Безплатен номер за обслужване на клиенти
 • 121Безплатен номер за обслужване на бизнес клиенти
 • Изпратете е-mail
 • Магазини
към контакти