• Допълнителен пакет

+EU Roaming Daily Pass

Добавете време за разговори, SMS-и и MB 
в Роуминг към своя план!

 

+EU Roaming Daily Pass e пакет, с който може да говорите и сърфирате по време на роуминг във всички страни в ЕС и Турция.

 

 

Свържете се с Вашия
Акаунт мениджър

+EU Roaming Daily Pass
Месечен абонамент 4.92 лв.
Дневна такса 4.92 лв.
Включени минути за входящи и изходящи разговори в роуминг в ЕС и Турция* 200 на ден
Включени изходящи SMS-и в роуминг в ЕС и Турция* 200 на ден
Включени MB в роуминг в ЕС и Турция* 500 на ден
 • Всички цени са в лева без ДДС

 

*Включените услуги в Турция важат само при използване на оператор Vodafone Турция.

 • Включените минути за входящи и изходящи разговори, изходящи съобщения и МВ-ти в роуминг в пакета са в рамките на разумното дневно потребление;
 • За разумно дневно потребление в роуминг се приемат 200 минути за разговори, 200 съобщения и 500 МВ-та;
 • Първоначалното предоставяне на Дневен лимит става в рамките на два часа, от момента на активацията на допълнителен пакет + EU Roaming Daily Pass.
 • Включените минути, SMS и MB-ти са валидни във всички мрежи в роуминг зона “Европейски съюз” и мрежата на Vodafone Турция;
 • Включените минути за входящи и изходящи разговори са валидни в посочените мрежи, като изходящите разговори са валидни в страната на пребиваване и към роуминг зона “Европейски съюз“;
 • Включените минути в пакета не могат да се използват за разговори към номера с добавена стойност;
 • Тарифирането на разговорите е на всяка започната минута – 60/60. След изчерпване на включените минути разговорите се тарифират спрямо ценовата листа на абонаментния план за роуминг;
 • Тарифирането на съобщенията е на всяко изпратено съобщение. След изчерпване на включените SMS-и, таксуването е спрямо ценовата листа на абонаментния план за роуминг;
 • Включените минути и SMS в допълнителния пакет се ползват с предимство пред включените минути и SMS-и в тарифата, ако има такива;
 • Включените МВ в допълнителният пакет се използват с приоритет пред включените в тарифата, ако има такива. Тарифирането на мобилните данни е на 100 KB. След изчерпване на включените МВ, потреблението на мобилни данни се ограничава до следващото зареждане на дневни лимити в допълнителният пакет;
 • Неизразходваните минути, SMS-и и MB-ти не се прехвърлят за следващия ден;
 • Клиентите заплащат абонамент в размер на 4,92 лв. с ДДС за всеки отчетен период, в който имат активиран пакет +EU Roaming Daily Pass, до деактивиране на пакета. Активиране и деактивиране може да се извършва повече от веднъж в рамките на един отчетен период, като за всяка активация се начислява такса в размер на 4,92 лв. с ДДС;
 • Клиентите заплащат дневна такса в размер на 4,92 лв. без ДДС, за всеки ден, в който имат извършено едно от следните събития – проведен разговор, изпратено съобщение или използване на мобилни данни в някоя от страните включени в пакет +EU Roaming Daily Pass;
 • Дневният лимит за данни се зареждат в 00:00 часа българско време; Дневните лимити за повиквания и SMS-и се зареждат в 00:00 часа по локалното време на роуминг партньора, в мрежата на който се намира потребителя.
 • Всеки клиент може да заяви прекратяване на ползването на допълнителния пакет на номер 123, като в този случай за следващите дни няма да му се зареждат нови дневни лимити и няма да му се таксуват месечни такси за следващите билинг-цикли.
 • Всички посочени цени са в лв. без ДДС.
 • Включените MB в пакет +EU Roaming Daily Pass не са валидни за изпращане и получаване на MMS съобщения.
Каталог
 • 123Безплатен номер за обслужване на клиенти
 • 121Безплатен номер за обслужване на бизнес клиенти
 • Изпратете е-mail
 • Магазини
към контакти