Роуминг регулация 2017

      
Считано от 15.06.2017 г се въвеждат следните промени при таксуването на услугите в роуминг в страни от Европейския съюз/Европейската икономическа зона (ЕС/ ЕИЗ).

 

 

 • Включените във Вашия тарифен план/допълнителен пакет национални минути ще са валидни и за изходящи роуминг разговори в ЕС/ЕИЗ до България, в страната на пребиваване и в рамките ЕС/ЕИЗ, без за тях да бъде начислявана допълнителна такса.

За всеки изходящ разговор към страни от ЕС/ЕИЗ (включително България) ще се черпи от включените минути за национални повиквания към други национални мрежи (съответно фиксирани или мобилни). След изчерпване на включените минути/или ако нямате такива, цената се формира съгласно определената в тарифния план цена за разговор към други национални мрежи.

Изходящ разговор към фиксирани мрежи в страни от ЕС/ЕИЗ (включително България) ще се таксува по цена за разговор към национални фиксирани мрежи. За изходящ разговор към мобилни мрежи в страни от ЕС/ЕИЗ (включително България) се прилага цена за разговор към други национални мобилни мрежи.

 • Входящи разговори в роуминг в ЕС/ЕИЗ не се таксуват.
 • Включените във Вашия тарифен план/допълнителен пакет SMS към други национални мрежи ще са валидни и за изходящи SMS-и в роуминг в ЕС/ЕИЗ до България, в страната на пребиваване и в рамките на ЕС/ЕИЗ без допълнителна такса.

За всеки изпратен SMS към страни от ЕС/ЕИЗ (включително България) ще се черпи от включените SMS-и към други национални мобилни мрежи. След изчерпване на включените в тарифния план/допълнителен пакет SMS и/или ако нямате такива, цената се формира съгласно определената в тарифния план цена за SMS към други национални мобилни мрежи;

 • Включените MB във Вашия абонаментен план/допълнителен пакет ще са валидни в роуминг в страни от ЕС/ЕИЗ при следните условия:

- В случай че ползвате абонаментен план/допълнителен пакет, който включва неограничен обем от MB (без значение дали се прилага ограничение по скорост), потребление на данни в роуминг е без допълнителна такса в обем, равен на двукратния обем, който се получава след разделяне на дължимата месечна такса (без ДДС) за ползвания абонаментен план/допълнителен пакет на регулираната максимална цена на роуминг на едро, определена от ЕК.

След изчерпване на този обем се прилага допълнителна такса от 0.014 лв/MB (с ДДС)

Повече информация за ползването на данни в ЕС по описаните абонаментни планове и допълнителни пакети може да намерите тук

  

 

- В случай че ползваният от Вас абонаментен план/допълнителен пакет включва MB в определен обем, при потребление на MB в роуминг се черпи от включените във Вашия план/пакет МВ, а след изчерпването им се прилага цена съгласно ползвания абонаментния план без допълнителната такса. 

Повече информация за ползването на данни в ЕС по описаните абонаментни планове и допълнителни пакети може да намерите тук

  

 

- За абонаментни планове без включени MB потребление на данни в роуминг се таксува по национална цена съгласно ползвания тарифен план без допълнителна такса.

Повече информация за ползването на данни в ЕС по описаните абонаментни планове и допълнителни пакети може да намерите тук

  

 

 • VIVACOM предоставя на своите клиенти възможност за ползване на роуминг като у дома в рамките на ЕС/ЕИЗ при спазване на правилата и ограниченията, заложени в Политиката за справедливо ползване
 • В случай че правилата на Политиката за справедливо ползване бъдат нарушени VIVACOM има право да приложи надценки спрямо всички регулирани роуминг услуги на дребно (изходящи и входящи разговори, изходящи SMS и пренос на данни и достъп до интернет) в съответствие с Политиката за справедливо ползване.

Повече информация за приложимите надценки може да намерите тук

  

 

 • Новите правила за ползване на услуги в рамките на ЕС не се прилагат за случаите на ползване на алтернативни тарифи.
 • Настоящото изменение привежда тарифите на VIVACOM в съответствие с изискванията на Регламент № 531/2012 и на Регламент за изпълнение 2016/2286 на Европейския парламент и на Съвета.

 

Каталог
 • 123Безплатен номер за обслужване на клиенти
 • 121Безплатен номер за обслужване на бизнес клиенти
 • Изпратете е-mail
 • Магазини
към контакти